17020 Danışmanlığı

17020 Danışmanlığı

17020 danışmanlığı :

ISO 17020 Danışmanlığı, “Muayene danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlar için genel etkinlik ölçütleri” olarak tariflenen muayene kuruşuların faaliyeti için milletlararası olarak tanınan bir standarttır. ISO 17020, nitelik idare düzenine özel olarak hazırlanmış olan ISO 9001 standardı ile karıştırılmamalıdır.

ISO 9001 bir muayene kuruluşunun yöntem yeterliliğinin değerlendirilmesini gerektirmez ve ISO 17020 bir seçenek değildir. 17020 standardı kontrol hizmeti veren bütün kuruluşlar için yerel ve milletlararası platformlarda tanınma olanağı sunmuş olduğu için, bütün muayene kuruluşlarının hizmetlerini milletlararası arenaya taşımak için almaları gereken bir akreditasyondur.

 

17020 danışmanlığı
17020 danışmanlığı

 

ISO 17020, müsaitlik değerlendirmesi ve ya muayene etkinlikleri hizmeti veren tüm kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar A Tipi , B Tipi ve C Tipi halindeki kuruluşları kapsar.

  • A Tipi – Muayene Kuruluşlar: Konunun işleri konusunda taraflarla bağımsız olan kuruluşlar.
  • B Tipi – Muayene Kuruluşlar: Sadece kendi ana Kuruluşlarına muayene hizmeti veren kuruluşlar.
  • C Tipi – Muayene Kuruluşlar: Muayene hizmetlerini kendi ana kuruluşlarına, serbest bulunan pazara ya da kuruluşunun dışında olan başka bir alana ve tedarik kontrol servisine yayınlayan kuruluşlardır.

Muayene kuruluşlarının A Tipi, B Tipi ya da C Tipi olarak sınıflandırılması bağımsızlıklarının bir ölçüsüdür. Bir muayene kuruluşunun gösterilebilir bağımsızlığı müşterilerinin, kuruluşun muayene işini taraf tutmadan yapmak becerisi olan itimadını güçlendirir ve kaliteli bir firma olduğunun göstergesidir.

 

Bu muayene kuruluşlarına örnek olan kuruluşlar ;

  • Uluslararası gözetim hizmeti yayınlayan kuruluşlar
  • Araç muayene istasyonları ve egzoz emisyon ölçüm istasyonları
  • Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar
  • Muayene ve ilişkilendirilmesi müsaitlik denetimi yapan kuruluşlar
  • Asansör Muayene Kuruluşları
17020 danışmanlığı
17020 danışmanlığı

Başka bir alanda etkinlik işlem yapan muayene kuruluşları (Uygunluk değerlendirme kuruluşları) için müracaat adımından başlayarak, akreditasyon belgesi alınması zamanına kadar TS EN ISO/IEC 17020 standardı ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) rehberleri tarafında bütün süreç boyunca danışmanlık vazifesini üstlenmekteyiz.

Proeksper Danışmanlık Hizmetleri sizlere 17020 Danışmanlığı konusunda yardımcı olmak için kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.