Acil durum ve yangın tatbikatı

Acil Durum ve Yangın Tatbikatı

Acil Durum Ve Yangın Tatbikatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) c bendinde, “Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir, araç ve gereçleri sağlanarak eğitim ve tatbikatlar yaptırılır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır” ibaresi yer almaktadır.

Acil durum ve yangın tatbikatı
Acil durum ve yangın tatbikatı

Aynı zamanda 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği tüm işletmelerin ekiplerin oluşturularak yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının en az yılda 1 kez yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

Proeksper GRUP bünyesinde bulunan uzmanlarımız ile kanunların getirdiği hükümler kapsamında Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatlarını sektöre özgü binlerce firmanın yüzbinlerce çalışanına aralıksız vermeye devam etmektedir. Sizlere de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Acil Durum ve Yangın Tatbikatı İŞVERENLERİN ACİL DURUM VE TAHLİYEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

(1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

Acil durum ve yangın tatbikatı
Acil durum ve yangın tatbikatı

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur

Yangın Eğitiminin Kapsamı Nedir?

Proeksper olarak yangın eğitimimiz aşağıdaki bilgi ve faaliyetleri kapsamaktadır:

  • Bu eğitim ile işletmede çalışanlarda yangın konusunda farkındalık olacaktır.
  • Çalışanlar yangın yerinde önleyici tedbirlerin nasıl alınacağını öğrenirler.
  • Çalışanlar eğitimle birlikte yangın yerindeki tehlikelerin farkına varırlar.
  • Yangın eğitim ve tatbikatı sırasında yangın söndürme cihazlarının kullanımı gösterilir.
  • Çalışanlara yangınların sınıflandırılması ile ilgili bilgi verilir.
  • Eğitimde uzmanlar yangın sırasındaki insan davranışlarını anlatırlar.
  • Eğitimciler olası yangın durumunda acil durum planı uygulaması gösterir.
  • Eğitimde çalışanlar yangın ve yangınla ilgili terimleri öğrenirler.
  • Yangın esnasında acil durum ekipleri ve onlarla nasıl koordine olunacağı anlatılır.
  • Yangın söndürücü maddeler öğretilir. Bu maddelerin özellikleri belirtilir.

Daha fazla sorularınız için bize yazabilirsiniz.

İletişim

Daha fazla sorularınız için bize yazabilirsiniz.

İletişim