Aydınlatma Ölçümü iş yerlerinde aydınlatma seviyelerinin uygunluğunu tespit etmek için yapılan bir tespittir. Bu test yardımı ile işletmenin çalıştığı sektör ve yapılan işe göre doğru aydınlatmaya sahip olup olmadığı ölçülmektedir.

Aydınlatma ölçümü iş yerlerinde aydınlatma seviyelerinin uygunluğunu tespit etmek amaçlı yapılan bir testtir. Bu test yardımı sayesinde işletmenin çalıştığı sektör ve yapılan işe göre doğru aydınlatmaya sahip olup olmadığı ölçülmektedir.

İş yerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği ve hata oranlarının en aza indirilmesinin sağlanmasının yanısıra iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatma ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekmektedir.

Aydınlatma ölçümü, yetkili, uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Bu konu ile detaylı bilgiye makalemizi okuyarak sahip olabilirsiniz.

Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İşletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekmektedir.