Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kaplar

BASINÇLI KAP NEDİR?

87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifinin yaptığı tanıma göre basınçlı kap; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bardan büyük olan ve içine hava veya azot gazı konulmak üzere tasarlanan kaptır.

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önem arz etmektedir. Basınçlı ekipmanlar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir.

Basınçlı kap ve tesisatlarının güvenli olarak çalışabilmeleri için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir çok işletme yetkilisi periyodik kontrol ile periyodik bakımı karıştırmakta ve bakım yaptırdığında yeterli olduğunu sanmaktadır. Oysa periyodik kontrol araç muayenelerinde olduğu gibi bakımdan ayrı bir faaliyettir. Periyodik Kontroller, ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının yönetmelikle yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını içermektedir.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu?

Basınçlı kap ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının  kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; basınçlı kapların periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 3.836 TL ve en çok 11.508 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

Basınçlı Kap Çeşitleri Nelerdir?
 • Buhar Kazanı
 • Basınçlı Hava ve Gaz Tankı
 • Kalorifer Kazanı
 • Gaz Depolama Tankı
 • Sıcak Su Kazanı
 • Kızgın Yağ Kazanı
 • Dikişli/Dikişsiz Taşınabilir Gaz Tüpü
 • Taşınabilir Asetilen Tüpü
 • Manifoldlu Asetilen Tüp Demetleri
 • Yerüstü/Yeraltı Sıvılaştırılmış Gaz Tankı
 • Kullanımdaki LPG Tüpleri
 • Genleşme Tankı
 • Boyler ve Akümülasyon Tankı
 • Boyama Makinası (Kazanı)
 • Hidrofor Tankı
 • Kriyojenik Tanklar
 • Buharlı Pişirme Kazanı
 • Otoklav
 • Petrol Depolama Tankı
 • Tehlikeli Sıvı Tankı