17025 Eğitimi

17025 Eğitimi

ISO 17025 eğitimi, laboratuarların yeterliliğini sağlayan belgenin alımı için verilen eğitimdir.  Bu laboratuarlar deney ve kalibrasyon laboratuarlarıdır. Bu akreditasyonun en büyük faydalarından biri, özel veya değişik yapılı testleri o laboratuarda uygulama yetkinliği sağlamasıdır. Eğitim neticesinde laboratuarlar teknik açıdan yetkin duruma gelirler, kalite hizmet standartları artar. Yapılan tüm testler uluslar arası bir geçerlilik kazanır. Laboratuar testlerinin standart sonuç vermesi en önemli kriterdir. Bir test sonucu farklı laboratuarda farklı sonuçlarda çıkıyorsa güvenilirlik yönünden zayıf ve yanıltıcıdır. 17025 eğitimiyle bu sorun giderilerek standartlar gereği tüm laboratuarların aynı ölçütlerde ve aynı titizlikle çalışması sağlanmış olur. Bu eğitimin laboratuarlar tarafından alınması zorunludur.

 

17025 Eğitiminin İçeriği Nasıldır?

 

ISO 17025 eğitiminin içeriği şu konuları kapsamaktadır:

1- Laboratuarların yeterliliğinin tanınması için gereken tüm şartların öğretilmesi

2- Standart dışında çalışan ve özel teknikler geliştiren laboratuarların teknik şartnamesi

3- Yapısal ve kaynak ( personel, tesis şartları, ekipman vb) şartlarının bilgisi

4- Dışarıdan elde edilen ürün ve hizmetlerin bilgisi

5- Proses şartları (yapılan sözleşmelerin incelenmesi, örnekleme, teknik kayıt oluşturma, kalibrasyon araçlarının taşınması, geçerli sonuçları sağlamak için yapılması gerekenler, rapor değerlendirmeleri, şikayet yönetimi, veri ve bilgi yönetimi vb konular) bilgisi

6- Yönetim sistemleri (evrak kontrolü, kayıt kontrolü, seçenekler, risk ve fırsat inceleme, düzeltici faaliyetler, dökümantasyon analizi, iç inceleme ve yönetimin teftişi vb konular) bilgisi

7- Diğer yönetim sistemleriyle etkileşimin incelenmesi

8- Sistemin kurulumu ve sonrasında uygulama şartları

ISO-17025-Gecis-Egitimi-Hizmeti
ISO-17025-Gecis-Egitimi-Hizmeti

17025 Eğitimine Kimler Katılabilir?

ISO 17025 eğitimine; laboratuar yöneticileri, laboratuar sahipleri, laboratuar sorumluları, kalibrasyon işlemlerinde çalışan mühendisler, insan kaynakları ve laboratuar personelleri katılabilmektedir.

ISO 17025 eğitimi bu konuda uluslar arası eğitim sertifikası almış uzman kişiler tarafından verilmektedir. Sadece yetki belgeli kurumlar tarafından sağlanan bu eğitimler online olarak ya da yüz yüze eğitim metoduyla alınabilir. Eğitim süresi 2 gün ile 6 gün arası değişmektedir.

 

ISO 17025 Kalite Sistemi Kurucu Firmalar Nasıl Çalışır?

 

ISO 17025 kalite sistemini kuran yetkin danışman firmalar mevcuttur. Bu firmalardan belirli ücret karşılığında danışma hizmeti alınarak laboratuarların ISO 17025 kalitesine uyumunun sağlanması mümkündür.