Ce İşareti Belgelendirme

Ce İşareti Belgelendirme

CE işareti; dünyadaki her hangi bir ürünün AB güvenlik kuralları çerçevesine uygun şekilde olduğunun sembolüdür. CE işareti belgelendirme yapan firma, üretici firmanın AB mevzuatına uyduğunun ve üretimleri belirlenen standartlara göre yaptığının kanıtıdır.

CE işareti 1995 yılında oluşturulmuştur.

CE işaretini taşımayan hiçbir ürün AB sınırlarına girememektedir. Avrupa pazarlarına ürün sokabilmek için CE işareti uygulamalarına dikkat etmek gerekmektedir. CE işareti standart olarak belirlenmiştir. Ürünün üzerine görünür ve silinmesi imkansız şekilde monte edilir. İşaretin boyutu yatay ve dikey olarak en az 5 mm olmalıdır. Paketli ürünlerde paketin üzerine bu işaret konmaktadır. CE işaretini uygulamak için belirli prosedürler vardır. Bu prosedürlere uymak işaretin kullanımı için gereklidir. CE işaretini uygunsuz şekilde kullanan firmalar için para yaptırımı uygulanmaktadır.

 

CE İşareti Olması Gereken Ürünler

 

AB üyesi olan tüm ülkeleri kapsayan CE işareti belgelendirme konusuna, ilave olarak EFTA, CEFTA ülkeleri ve ülkemizi de kapsamaktadır. CE işaretinin olması gereken ürün grupları şunlardır:

– Basit basınçlı kaplar

– Oyuncaklar

– Ölçü cihazları

– Asansör ve makinalar

– Tıbbi amaçlı cihazlar

– Gaz yakan aletler

– Radyo ve iletişim araçları

– Basınçlı araçlar

– Alçak gerilim cihazları

– Sıcak su kazanları

– Elektromanyetik aletler

– Teleferikler

 

CE İşareti Belgesi Nasıl Alınır

 

Ülkemizde de CE işareti uygulaması mevcuttur. CE işareti belgesi alabilmek için üretici firma şu aşamalardan geçmektedir:

1- Geçerli Direktife Sahip Olma: Üretilen ürünün CE işareti taşımasının zorunlu olup olmadığı incelenir.

2- Direktifin Zorunluluğunun Belirlenmesi: Üretilmek istenen ürün için standartların belirlenip belirlenmediği kontrol edilir.

3- Uygunluk Kontrolü İçin Ekip Oluşturma: Üretilen ürünün uygunluğu denetleyecek uzman kişiler oluşturulur.

4- Uygunluk Kontrolü: Uzman kişiler eşliğinde ürünün standartlara uygunluğu denetlenir.

5- Rapor ve Teknik Belgenin Hazırlanması: Ürünle ilgili tüm detaylara sahip teknik bir rapor hazırlanır. Bu raporda, ürünle ilgili teknik bilgiler, şema ve resimler, uygunluk beyannamesi koşulları, ürüne uygulanan testlerin raporu, direktifler, AT uygunluk raporu yer almaktadır. Bu rapor ürünün üretiminden sonra 10 sene boyunca geçerliliğini korumaktadır.