Elektrik Topraklama Ölçümü

Elektrik Topraklama Ölçümü

Elektrik Topraklama ölçümü ve elektrik tesisatları, yılda 1 kez mutlaka kontrol edilmesi gereken sistemlerdir. Özellikle sanayilerde iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine istinaden, yılda en az 1 kez yapılması zorunlu kılınmıştır. Dileyen işletmeler 6 ayda 1 kez muayene ve ölçüm yaptırtabilirler.

Elektrik Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama ölçümünün ne şekilde, hangi işletmelerce ve nasıl yapılacağı, ilgili yönetmelikler ile açıkça anlatılmıştır. Topraklama direnci, elektrik akımının geçtiği sırada toprağın gösterdiği tepkidir. Toprak aslında birçok iletken maddeye göre daha zayıf bir iletkendir. Ancak akımın büyüklüğü direnci düşürdüğü için, toprak iyi bir iletken haline gelir. Bu nedenle kurum ve kuruluşlarımızda iletken ve toprak arasında bir direnç söz konusudur. Tesisat kurulmadan önce gerekli ölçümler yapılarak, hesaplamalara dayalı kurulumlar gerçekleştirilir.

ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama ölçümü kontrolünde yapılan çoğu uygulama aşağıda sıralandırılmıştır.

 • Topraklama özgül direncinin ölçülmesi
 • Akım koruma düzeninin periyodik kontrolü
 • Tesisin elektrik yalıtım direncinin ölçümü ve denetlenmesi
 • Topraklama direncinin ölçülmesi
 • Gözle muayene edilmesi

Topraklama Direncini Etkileyen Faktörler

 1. Bitkisel yapılar ve yüksek elektrik ihtiyacı olan tesislerde topraklama direnci değişkenlik gösterebildiği için, farklı elektrotlara ihtiyaç duyulabilir.
 2. Hat üzerine modern bilgisayar kontrollü ekipmanlar bağlanacak ise, elektriksel gürültü büyüyecektir. Eski ekipman ve yeni ekipmanlar arasındaki uyumsuzluk elektriksel uyumsuzluğu da yol açabilir.
 3. Metalik olmayan boru kullanımında toprak direnci düşük gelebilir.
 4. Toprağın nemli olması direncin durumunda değişiklik gösterebilir.

Elektrik Topraklama Ölçümü Kimler Yapabilir?

Topraklama ölçümü ülkemizde sadece; SMM belgesine sahip mühendisler, TÜRKAK akredistasyonuna sahip cihazlar ile yapabilirler ve geçerli bir rapor düzenlerler.  Sizde topraklama ölçümü yaptırmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. İSG ve ilgili yönetmelik kapsamında tüm muayene ve kontroller yapılarak, topraklama ölçüm raporu tarafınıza teslim edilecektir.

Topraklama Ölçüm Raporu İçerisinde Yer Alanlar

 • Detaylı topraklama raporu
 • Akım tesisatları(topraklama, paratoner) ölçümü ve kontrolleri
 • Trafo bakım ve kontrolleri
 • İç tesisat bakım ve kontrolleri
 • Pano ölçümleri ve kontrolleri

Elektrik Topraklama Ölçümü Periyotları

 • Sabit işletme cihaz ve makineleri için: 1 YIL
 • Sabit olmayan işletme makinaları için: 6 AY
 • Elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için: 2 YIL
 • Sanayi tesisleri için: 1 YIL
 • Nakit ve dağıtım hatları için: 5 YIL