endüstriyel raf sistemleri kontrolü

Endüstriyel raf sistemleri kontrolü

Endüstriyel raf sistemleri kontrolü

İşletmelerde kullanılan endüstriyel raflar; maksimum depolama ve istifleme alanı oluşturarak deponun azami alan ile kullanımına olanak sağlayan yapılardır. Yoğun olarak kullanılan raf sistemleri zaman içerisinde deformasyona uğramakta ve malzemelerinde metal yorgunluğu oluşmaktadır. Endüstriyel raf sistemleri kontrolü, zeminden başlanılarak tüm kaynak ve cıvata bağlantıları ile kolon ve kirişleri muayene edilmelidir.

 

endüstriyel raf sistemleri kontrolü
endüstriyel raf sistemleri kontrolü

Kontroller sonucunda ölçülendirilen raf sistemleri konusunda uzman Makina Mühendislerimiz tarafından bilgisayar destekli olarak statik ve dinamik yükler altında simüle edilerek firmalara (taşıma kapasitesi, üretim sonrası raflarda meydana gelen hasarlar, yük binen kritik bölgelerin belirlenmesi, darbeye bağlı plastik deformasyonlar, çatlaklar gibi hatalar fotoğraflanarak) detaylı bir rapor sunulmaktadır.

 

Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılmalıdır?

Endüstriyel rafların periyodik kontrolü, rafların güvenliği ve ürünlerin saklanması için gerekli olan performansın sağlanması için önemlidir. Aşağıdaki adımlar endüstriyel rafların periyodik olarak kontrol edilmesini sağlar:

Rafların yapısını ve bağlantı elemanlarını kontrol etmek gerekir. Bu kontrol, rafların deforme olup olmadığını, eklemlerin sıkı olup olmadığını ve rafların güvenliğini sağlamak için gerekli olan herhangi bir yedek parça gerekip gerekmediğini kontrol etmek için yapılır.

Rafların yük taşıma kapasitesi periyodik olarak kontrol etmek de önemlidir. Bu kontrol, rafların yük taşıma kapasitesinin düşüp düşmediğini ve rafların güvenli bir şekilde yük taşıyabildiğini kontrol etmek için yapılır.

endüstriyel raf sistemleri kontrolü
endüstriyel raf sistemleri kontrolü

 

Ek olarak ürünlerin saklandığı rafların temizliği ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu, ürünlerin hassas olanları için uygun saklama koşullarının sağlandığından emin olmak için yapılır.

Envanter Kontrolü: Rafların doluluk oranını ve ürünlerin stok durumunu periyodik olarak kontrol etmek gerekir. Bu sayede depoda oluşan eksiklikler hızlı bir şekilde tespit edilir ve gerekli tedbirler alınır.

Bu kontrol işlemleri rafların ömrünü uzatmak ve rafların performansını koruya bilmek için yapılır. Ayrıca ürünlerin saklandığı rafların güvenliği için de gereklidir. Bu nedenle, periyodik kontrol işlemleri planlı bir şekilde yapılmalı ve sıklıkları işletme için uygun olarak belirlenmelidir.

Kontrol işlemleri yaparken gerekli olan ekipman ve araçların hazır bulunması gerekir. Bu kontrol işlemleri yapılmadığı takdirde, rafların güvenliği ve performansı azalabilir ve ürünlerin hassas olanları için uygun saklama koşulları sağlanamayabilir.

Endüstriyel raf sistemleri kontrolü neden edi̇lmeli̇di̇r?

Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler, ve çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur. TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir.

endüstriyel raf sistemleri kontrolü
endüstriyel raf sistemleri kontrolü

Yine aynı standarda göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir. Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır.

Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Proeksper tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Proeksper ; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

endüstriyel raf sistemleri kontrolü
endüstriyel raf sistemleri kontrolü

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

 


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

 

 

endüstriyel raf sistemleri kontrolü
endüstriyel raf sistemleri kontrolü