exproof ekipman kontrolü

Exproof ekipman kontrolü

EXPROOF EKİPMAN PERİYODİK KONTROLÜ

Exproof ekipman kontrolü ; patlayıcı ortam meydana gelme ihtimali olan iş sahalarında,tehlike anında iş sahasında bulunan insanları uyarmak ve patlayıcı ortamın alev alma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlevi düşünüldüğünde, exproof ekipmanların periyodik kontrolü son derece hayati öneme sahiptir.
Exproof ekipmanların periyodik muayenesi ve denetim süreçlerinde, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)”, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” hükümleri
mevcuttur.
Firmamız, ilgili mevzuat kapsamında patlayıcı ortamlarda tesis ve işletmelerdeki exproof ekipmanların periyodik kontrol ve muayenesi işlemi konusunda hızlı çözümler sunmaktadır.

Exproof Ekipmanlar Ve Özellikleri

Kömürün oluşumu esnasında bitki kalıntılarındaki selülozun ayrışması sonucu açığa metan gazı çıkmaktadır. Bu metan gazı arazinin geçirimli olup olmaması, kömür damarının yüzeye yakınlığı, kömürün desorpsiyon kapasitesi gibi sebeplerle bazen kömür damarından kendini yüzeye bırakırken bazen de kömür damarına sıkışıp degaj riski meydana getirebilmektedir.  Mevzuatmız tüm yeraltı kömür ocaklarını Grizulu ocak olarak kabul etmiş ve metan gazının birincil önlemle önlemediği durumlar için, oluşacak patlayıcı ortamın alev almasını engellemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır.Bunların başında da exproof malzeme gelmektedir.

exproof ekipman kontrolü
exproof ekipman kontrolü

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde kömür ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup Teçhizatın uygun kategorisinde olmalıdır. “

Bu ekipmanları irdeleyecek olursak; Grizulu maden ocakları ve var ise yer üstü tesisleri, kısaca maden sanayisinde kullanılacak ekipmanlar Grup I kategorisinde değerlendirilmiştir.

Havalandırma Ekipmanlarında Ex-proof özellikli ekipmanlar

Zararlı gaz ve tozları ortamdan atmak için kullanılan bu ekipmanlar ‘da exproof özelliği bulunmaması demek tam anlamıyla patlamaya davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Özellikle mobilya, otomotiv ve tekstil sanayisinde kullanılan tehlikeli kimyasallar ve bunların çalışanlara oluşturacağı zararların azaltılması için kullanılan havalandırma sistemleri ex-proof özelliği olması kanuni bir zorunluluktur.

Çalışanlarınızın sağlığını korumak amacıyla oluşturduğunuz kaynakların patlayıcı tehdidi olmasını engellemeniz için bu sistemlerin emiş – çekiş birimlerinde kullanılan iç mekanizmalar mutlaka patlamaya karşı önleyici özelliklerden oluşmalıdır.

Patlamaya Dayanıklımı, Patlamayı Önleyici mi?

Zaman zaman bu iki betimlemeyi de ex-proof özellikli cihazlar için görebilirsiniz. Özellikle maden sanayinde İSG sektöründe uzun yıllar çalışmış duayenler patlamaya karşı dayanıklı cümlesini exproof ekipmanlar için sık sık kullanırlar. Ancak yapısal özellikleri bakımından patladığında dayanımı değil, patlamaya karşı önleyici yaklaşımda olmaları sebebiyle Patlamadan Koruyan, Patlamaya Karşı önleyici, patlamayı önleyici gibi betimlemeler bu tip ekipmanlar için daha uygun bir yaklaşımdır.