Gürültü ölçümü

Gürültü ölçümü

Gürültü ölçümü

Gürültü ölçümü , 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince tüm iş yerlerinde ve fabrikalarda yaptırılması zorunlu olan analizlerden biridir. Gürültünün açılımı, aralarında belli bir uyum olmayan ve düzensizlikler bütünü olan şeylerdir. Neredeyse tüm iş yerlerinde karşılaşılan mesleki bir tehlikedir.

Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi gibi bir çok olumsuz etki bıraktığı bilinmektedir. Gürültülü ortamda çalışmaların bitmesi zamanla bu olumsuz etkilerin ortadan kalktığı görülmektedir.

Gürültü iç kulakta kohleanın içinde bulunan işitme tüycüklerinde haraplaşmaya neden olan bir durumdur. Yıpranan ve haraplaşan tüycüklerde maalesef ki hiçbir zaman yenileme olamamaktadır. Bu haraplaşma daha çok tiz frekanslar dediğimiz 4000 ile 6000 Hz arasında sık görülen bir durumdur. Dolayısıyla önce bu tiz frekanslardan başlayarak kalıcı işitme kaybı oluşmaktadır. Kişi çalıştığı ortamdan ayrılsa dahi geri dönüşümü mümkün olmamaktadır.

Gürültü ölçümü
Gürültü ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre; ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmemeli şeklinde hüküm bulunmaktadır.4857 Sayılı İş Kanunun 78.

Maddesine göre düzenlenen Gürültü Yönetmeliğinde ise, amacın işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir ifadesi bulunmaktadır. Gürültü Yönetmeliğinde en yüksek maruziyet etkin değerleri olarak 85 desibeli geçmemesi şeklinde limitlenmiştir.

Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre de Endüstriyel Tesisler için sanayi alanlarında gündüz vakti maksimum 70 desibel gürültüye izin verilebilmektedir. Diğer meskun mahallerde ise bu değerler daha düşüktür.
Gürültü kapsamında yapılan ölçümler; iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel ortamlar açısından ilgili metotlar çerçevesinde değerlendirilerek periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Gürültü Ölçüm Cihazları

Ortamda bulunan sesin desibel olarak ölçülmesine gürültü ölçümü denmektedir. Gürültü ölçümü iki cihaz ile gerçekleşir. Bunlar ses ölçer (sonometre) ve dozimetre cihazlarıdır.

Günümüzde ise gürültü ölçümü için genellikle sonometre cihazı kullanılmaktadır. Aynı zamanda gürültü ölçüm cihazlarının standartlara uygun olması gerekir.

Gürültü ölçümü yapan firmalar ile çalışmaya başlamadan önce cihazın özelliklerini ve referanslarını incelemenizde fayda vardır. Gürültü ölçümü yapan firmaların bu analizleri azami derecede titizlikle yapmalıdır. Gürültü ölçüm faaliyetlerimiz ile uluslararası standart ve normlara uygun ölçüm hizmeti vermekteyiz.

Gürültü Ölçümünde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ölçümü yaparken dış faktörler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar sesi, yağmur sesi gibi sesler dış etkenlerdir. Ölçüm yapılacağı esnasa hava koşullarının size maksimum verimlilik sağlayabileceği anlarda olması gerekmektedir. Sakin, rüzgar olmayan ve dingin olan zamanları seçerek gürültü ölçümünü yaptırmak size en iyi sonucun verilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

Eğer gürültü ölçümü yapılacağı yerde veya esnada herhangi bir rüzgar var ise ölçüm rüzgarın olduğu yöne doğru yapılmalıdır. Bunun sebebi ise rüzgar ile aynı yönde yapılan ölçümlerde 2 desibellik bir fark olacak iken tam tesi yönde yapılan ölçümlerde 20 desibele kadar bir etki oluşacaktır. Bu sebeple dış etkenlerden gelebilecek sesler çok mühimdir. Ölçümü direk etkiler ve tam anlamıyla sağlıklı bir rapor çıkarılamaz.

Ayrıca ölçüm cihazının doğruluğunun kontrolünün sağlanması da önemlidir. Bunu da akredite bir kuruluş vasıtasıyla uygun bir kalibratör aracılıyla yaptırabilirsiniz.

Gürültü ölçümü
Gürültü ölçümü