İş makinesi kontrolü

İş makinesi kontrolü

İş Makineleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş Ekipmanlarinin Kullaniminda Sağlik ve Güvenlik ŞartlariYönetmeliği’nde iş ekipmanı: “işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” şeklinde tanımlanmış ve iş veren tarafından risk oluşturacak ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir. iş makinesi kontrolü statik, dinamik ve fonksiyon testleri yapılır. Genel olarak yürüyüş grubu, kumanda grubu, fren, sınırlayıcı, emniyet donanımları, bağlantı elemanları ve yapısal durumları kontrol edilir.

 

İş makinesi kontrolü
İş makinesi kontrolü

 

Periyodik kontrol, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş yerleri ve atölyelerde yapılması zorunlu olan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNDE HANGİ DETAYLARA BAKILMAKTADIR?

1- Gözle kontrol : Ekipmanın genel özelliklerine bakılmaktadır.Ekipmanın dış kontrolleri yapılır,elemanların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.Diğer kontroller ilgili standartlara göre yapılır

2- Fonksiyon kontrolleri : Yük kaldırma özelliği olan ekipmanlara Statik ve dinamik deney yükleri bağlanarak yük kaldırma testleri uygulanır ve yük altında ekipmanın durumuna bakılır

 

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ SONRASINDA NELER YAPILMASI GEREKLİDİR?

Kontrol sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

İş Makinesi periyodik kontrollerini kim yapar?

İş Makinesi kontrolünü , bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ekipnet kayıt numarası bulunan makine, metalürji malzeme mühendisleri/teknikerleri/yüksek teknikerleri/teknik öğretmenler tarafından yapılabilir. 

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır.

İş makinesi kontrolü
İş makinesi kontrolü

Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

İş Makinesi periyodik kontrolleri zorunlu mudur?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez İş Makinesi periyodik kontrolü zorunludur.

İş Makinesi periyodik kontrolleri ne kadar sürede bir yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez İş Makinesi periyodik kontrolü yapılır. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi durumlarında sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla Periyodik Kontrol zamanı gelmeden yeniden yapılmalıdır.

İş makinesi kontrolü
İş makinesi kontrolü

İş makinelerinin güvenli çalışması için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan periyodik kontrol yapılması gereken ekipmanların periyodik kontrol süresini aşmaması gerekir.

İş makinelerinin periyodik kontrolleri için makine mühendisleri, makine ve metal bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri gibi ilgili meslekler yetkilendirilmiştir. Kontrolleri yapabilmek için ilgili odaların açmış olduğu eğitimleri almak gerekmektedir.

İş makinelerinin periyodik kontrolü; iş makinelerinin güvenli çalışması ve operatörlerin olası risklerden korunmasını sağlamak amacıyla periyodik kontrolleri yapmak alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlamak gerekir.

 

İş makinesi kontrolü
İş makinesi kontrolü

Bu yönetmelik kapsamında ekipmanlar, “İşin yapılmasında kullanılan makine, alet veya tesisat” şeklinde tanımlanan ve işveren tarafından risk teşkil eden ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İş ekipmanlarının kurulmasından, ilk kullanımından önce, yer değişikliğinin ardından ve arıza oluşturabilecek etkilere maruz kalındığında ya da yönetmelikte yer alan asgari zamanlarda periyodik kontrol muayene, test ve deneleri yenilenmelidir.