ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

ISO 22000:2005 Faydaları Nelerdir?

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standard HACCP’i ( Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir. Faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.;

 • Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
 • Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
 • Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
 • Ürün kalitesi gelişir.
 • Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
 • Spesifikasyonve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
 • Potansiyeltehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
 • Gıdakökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
 • Proseskontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
 • Güvenliolmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
 • Üretilmişolan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
 • Gıdazehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
 • Resmidenetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
 • Gıdaisrafının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
 • Çalışmaortamının iyileşmesini sağlar.
 • Gıdatedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
 • Uluslararasıpazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
 • Yönetimetkinliğini artırır.

ISO 22000, HACCP ve Diğer Standartların Entegrasyonu Nasıldır?

ISO 22000 tek başına kurulabilmektedir. ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi belgelendirme amacıyla kullanılmak üzere yayınlanmış olup, firmadaki ISO 9000, ISO 14000 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre kurulabilmektedir. Entegrasyonu kolaylaştırmak için ISO 22000’in madde sıralaması ISO 9000’e benzetilmiştir. Bu sebep ile maddesel olarak sıralama ve içerik benzerlik göstermekte ve ortak gereksinimler ortak dokümantasyon ile karşılanabilmektedir. (Örn. Doküman kontrol, kayıt kontrol, YGG vs.). Ancak herbir standardın ilgili maddelerde kendisine özgü gereksinimleri bulunmaktadır. Bunlarda kurulun ve uygulkama sırasında gözönünde bulundurulmalıdır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti Aşamaları

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumu sırasında her bir müşterimize özel, onların ihtiyaçları, yapısı ve prosesleri ile ilgili kanuni gereksinimler gözönünde bulundurularak sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bahsedilen proje aşamaları genel akışı ifade eder. Kalitek’ten hizmet alma kararı verildiğinde size özel bir süreç belirlenecektir. Gıda GÜVENLİĞİ Yönetim Sisteminin kurulum aşamaları kısaca;

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
 • Gıda Güvenliği ekibinin oluşturulması. Ekip pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi.
 • Temel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi. (Standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, CCP, hijyen eğitimleri, operasyonel ön koşul programları eğitimi, süreç iyileştirme araçları eğitimi, karar ağacı, problem çözme teknikleri eğitimi)
 • Altyapı gereksinimlerinin analiz edilmesi, CCP analizlerinin yaptırılması.
 • Standart gerekliliklerinin kuruma özel karşılanabilmesi için temel dokümantasyon hazırlanması ve kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan risklere göre gerekli tedbirlerin alınarak kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi.
 • Oluşturulan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonun onaylanarak uygulamaların başlatılması.
 • Uygulamalar sonucu ortaya çıkan revizyon ihtiyaçlarının gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması.
 • Akredite baş denetçi belgesine sahip eğitmenlerimiz tarafından iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
 • Danışmanlarımız nezareti de iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısının yapılması.
 • Kuruluş tarafından tercih edilen belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması ve başvurunun yapılması. Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması