ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Nedir?

ISO 50001:2011 standardının tarihçesi; 2007 yılında Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu [United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)] Ulusal standartların Enerji standartları alanında Uluslararası olarak çoğaltılması konusunda ISO’ya görüş bildirdi. ABD Enerji Birimi (D.O.E.) ve Amerikan Ulusal Standartlar Kurumu sanayideki verimsizlikle mücadele için yaygın ve birlikte bir çaba gerektiğini fark etti. Bu görüşmeler neticesinde ANSI resmi olarak ISO’dan bu standardı geliştirmesini istesi. Şubat 2008’de ISO’nun 242. proje komitesi- Enerji Yönetim Amerikan (ANSI) ve Brezilya (ABNT) liderliğinde oluşturuldu. 2011 yılında ISO 50001 standart yayınlandı.

Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 50001 düzgün bir şekilde uygulandığında;

 • EnMS (EnYS) enerji etkinliğini arttırır, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltır ve sera gazı emisyonlarını ve çevresel etkileri azaltır,
 • Enerji yönetim programı bir kuruluşun enerji kullanımını anlamasını ve yönetmesini sağlar.
 • Firmanın enerji kullanımına, tüketimine ve etkinliğine önemli etkisi olan sistemlerin, proseslerin, prosedürlerin, personelin ve ekipmanların belirlenmesi ve analiz edilmesini sağlar.
 • Bir bütün olarak firma mevcut operasyonlarını ve gelecek planlarını etkili bir şekilde yönetebilir.

Ayrıca;

 • Potansiyel enerji tasarruf noktalarının tanımlanmasına ve önceliklerine göre sıralanmasına
 • Her bir maliyet ve fayda durumuna göre fırsatların planlanmasına
 • Potansiyel maliyet avantajları ışığında yeni olanaklar keşfedilmesine yardımcı olur.

ISO 50001:2011 Sisteminin Kurulumunda Yapılacak Çalışmalar Nelerdir?

Enerji yönetim sisteminin kurulumu sırasında her bir müşterimize özel ve onların ihtiyaçları ve yapısı gözönünde bulundurularak sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bahsedilen proje aşamaları genel akışı ifade eder. Kalitek’ten hizmet alma kararı verildiğinde size özel bir süreç belirlenecektir. Kalite yönetim sisteminin kurulum aşamaları kısaca;

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
 • Enerji ekibinin oluşturulması. Ekip pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Enerji Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi.
 • Temel kalite eğitimlerinin verilmesi. (Standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, hedeflerle yönetim ve süreç yönetimi eğitimi, kalite iyileştirme araçları eğitimi)
 • Standart gerekliliklerinin kuruma özel karşılanabilmesi için temel dokümantasyon ve kuruluşun faaliyetlerini net olarak tanımlayan etkin dokümaların oluşturulması.
 • Oluşturulan kalite yönetim sistemi dokümantasyonun onaylanarak uygulamaların başlatılması.
 • Altyapı ve çalışmaortamı ile ilgili eksikliklerin tamamlanması.
 • Uygulamalar sonucu ortaya çıkan revizyon ihtiyaçlarının gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması.
 • Akredite baş denetçi belgesine sahip eğitmenlerimiz tarafından iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
 • Danışmanlarımız nezareti de iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısının yapılması.
 • Kuruluş tarafından tercih edilen belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması ve başvurunun yapılması. Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması