ISO 9001 2015 Revizyonu

ISO 9001:2015 Nereden ve Neden?

ISO 9000 serisi kalite yönetim sistemi standardı ilk olarak 1987 yılında Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) tarafından yönetim sistemi standardı olarak yayınlanmıştır. ISO tarafından bu standardın revizyon periyotlarının 5 yıl olarak öngörülmesine rağmen 1994, 2000, 2008 yıllarında toplam üç adet revizyonu yayımlanmıştır.

Bu yönetim sistemi standardında revizyonlar ile birlikte standardın içeriğinde ve uygulamalarda çeşitli değişiklikler olmuştur. Bugüne kadar yapılan en köklü değişim 1994 versiyonundan 2000 versiyonuna geçiş sırasında meydana gelmiştir. Prosedür odaklı anlayıştan süreç odaklı anlayışa geçiş öngörülmüştür. Bu yeni yaklaşımın işletmeler, belgelendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşları tarafından anlaşılması ve uygulanmasının alacağı zaman ön görülerek üç yıllık bir geçiş dönemi uygulanmıştır.

Yapılan tüm revizyonlardaki değişiklikler teknolojide, sanayide, ticarette ve işletmelerin yönetim anlayışlarında meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde standardın ve uygulamaların yeniden yapılandırılması olarak düşünülebilir.

ISO 9001:2015 Yeni Yapısı ve Değişiklikler

ISO 9001:2015 standardı köklü değişiklikler ile gelmektedir. Yeni standart temel olarak risk yönetimi (ISO 31000) odaklı bir hale dönüştürülmüştür. Standardın temel ilkeleri ve maddelerinde değişiklikler mevcuttur.

Standardın yeni yapısı;

0.  Giriş

1.  Kapsam

2.  Atıf Yapılan Standartlar

3.  Terimler ve Tarifler

4.  Kuruluşun bağlamı

5.  Liderlik

6.  Planlama

7.  Destek

8.  İşletim (Operasyonel planlama ve kontrol)

9.  Performans Değerlendirme

10.  Sürekli İyileştirme

ISO 9001:2015 Revizyonu Geçiş Süreci

ISO tarafından yayınlanan takvime göre Nisan 2014 tarihinde ISO 9001:2015 Draft yayınlanmıştır. Standardın ilgili taraflarca incelenerek ISO’ne geri bilgi verilmesi için yapılan bir uygulamadır. Temmuz 2015 de Final Draft olarak standart yayınlanacaktır Bu tarihte yeni versiyon yayınlandığında belgeli kuruluşlar, belgelendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşları için uygulamaların anlaşılması, gerekli eğitimlerin tamamlanması için geri sayım başlamış olacaktır.

Standardın Uluslararası Standart olarak son yayın tarihi Eylül 2015 belirtilmiştir. Bu tarihten sonra kuruluşlar yeni versiyona göre belge alabileceklerdir.

ISO 9001:2008 standardına sahip firmalar için geçiş süresi üç yıl olarak öngörülmüştür. Bu belgeli firmalar için aşağıdaki alternatifleri uygulamak anlamına gelmektedir;

Belgenizin yenileme dönemi veya yeni belge alma tarihiniz Eylül 2015’den sonra ise gerekli hazırlıkları tamamlayarak yeni versiyona göre belgelendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

 

Belgenizi 2015 ve öncesi bir tarihte aldıysanız, 2018 yılı Eylül ayına kadar ara denetimlere 2008 revizyonuna göre denetime girebilirsiniz , mevcut belgeniz devam ettirebilirsiniz. Ancak her ne şartta olursa olsun Eylül 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilecek denetimler yeni versiyona göre yapılmak zorundadır.

 

Ara denetim tarihinde sisteminizi yeni revizyona göre hazırlayıp ara denetimde belge geçişinizi sağlaya bilirsiniz.

ISO 9001:2015 Revizyonuna Geçiş İçin Neler Yapmalıyız?

Yeni versiyona geçiş işlemlerinizi tamamlayabilmek için;

– Kalite yöneticisi ve kalite ekibinin yeni standarda göre genel bilgilendirme eğitimlerini alması

– İç denetçi sertifikalı personelinizin yeni standarda göre iç denetçi eğitimlerini tamamlaması

– Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygulamaların yeni standarda göre revizyonlarının tamamlanması,

– İç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması,

 

gerekmektedir. Bu süreci kendi içinizden bir ekip ile tamamlayabileceğiniz gibi Kalitek Danışmanlık olarak bizlerde gerekli tüm eğitimleriniz ve doküman revizyonlarınız konusunda hizmet verebiliriz.