ISO 9001 Danışmanlığı

ISO 9001 Danışmanlığı

ISO 9001 Danışmanlığı, müşteri memnuniyeti artırılmasını amaçlayan dünyaca kabul görmüş bir nitelik idaresi sistemi şeklidir.

ISO 9001 İmalat ve Hizmet sanayilerinde nitelik emniyeti için kurulmuş, kapsamlı bir standartlar grubudur. İşletmenizin nitelik düzenini ilerletmesini, belgelemesini ve çalıştırılmasını ister, yani firma içerisinde idaresinin nitelik araştırma programları için mevcut mesuliyetten, satın alma işlerinden, eğitime kadar uzanan Kalite idare sistemleri programlarının bütününü kapsar. Standartlar firmadan firmaya farklılıklar göstermiştir.

ISO 9001 danışmanlık sık sık kamu ihalelerinde de talep edilmektedir. Özel Entegratör Belgesi alınması haricinde herhangi bir mecburiliği bulunmamakla birlikte, firmanızın sektör gözetmeksizin rekabet üstünlüğü olmasına vesile olacaktır.

ISO 9001 danışmanlığı hizmetleri, ISO 9001 belgesi alabilmek isteyen işletmelerde standard program çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında nitelik idare mesulunun eğitimi, genel nitelik eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının yapılması, nitelik idare düzeneğinin işlerlik kazanması, iç kontrol yapılarının oluşturulması çalışmaları uygulanmaktadır.

Kuruluşun organizasyonel yapısı, zamanlamaların iyileştirilmiş etkin yöntemine, iç kontrol, ürün dizaynı, bütün iş prosesleri ile gözden geçirmelere değin, Kalite Yönetim Sistemi şartlarını belirler. ISO 9001 Standardı, temel olarak bir denetim mekanizmasıdır.

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi’nin oluşturulması ve uygulanması durumunda müşteri gereksinimlerini karşılayacak nitelikli ürün ve hizmetler üretilebilmektedir.