Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

İşletmelerde kullanılan en önemli ekipmanlardan birisi de kaldırma ve iletme ekipmanlarıdır. Endüstriyel çalışma alanlarında iş gücü ve zamandan tasarruf sağlamak amacıyla kullanılan ekipmanların tamamıdır.

Kullanıldıkları alanlara ve kullanım sınıflarına göre ayrılan bu makineler belirlenmiş yükleri istenilen düzeyde kaldırmaya ve/veya bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde taşınması görevini üslenmektedirler.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yılda en az bir defa alanında uzman yetkili kişilerce periyodik olarak kontrollerinin yapılması gerekiyor.

İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrolleri ise en geç 6 ayda bir kez gerçekleştirilmelidir.

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

 

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

● İşyerlerinde kullanılmakta olan, iş ekipmanlarının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak, yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.

 

PERİYODİK KONTROL YASAL ZORUNLULUĞU NEDİR?

● 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

● Bu asgari şart; kısaca iş ekipmanı olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır.