Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Yükümlülüğünün Dayanağı Nedir ?

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre işveren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliği” (Mesleki Eğitim Yön.) Ek-I’de yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlarının mesleki eğitim almasını sağlamalıdır. Yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde mesleki eğitim ile mesleki yeterlilik belgelerinin birbirine karıştırıldığı ve büyük yanlış anlaşılmaların olduğu tespit edilmiştir. Özellikle mesleki yeterlilik ile ilgili yapılan ertelemenin söz konusu karışıkta etkili olduğu görülmektedir.

 

Mesleki Eğitim Nedir ?

 

Mesleki eğitim mevzuatta “örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi”[1] olarak tanımlanmıştır.

[1] Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliği Madde 4.1.b

 

Hangi İşler İçin Mesleki Eğitim Almak Gerekir ?

 

6331 sayılı Kanun’un 17’inci maddesine göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde (Mesleki Eğitim Yön. Ek-I), ancak yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgesi olanlar çalıştırılabilir. Mesleki eğitim alınması gereken başı işler şunlardır;

 

  • Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri
  • Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler
  • Duvar, sıva, yalıtım, boya, baca vb. yapı işleri
  • Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.
  • Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri.
  • Her türlü siloculuk işleri.
  • İtfaiye işleri
  • Kimya Sanayi İle İlgili İşler ; Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri.
  • Kimya Sanayi İle İlgili İşler ; Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri.

Söz konusu yönetmeliğin ekinde 17 başlık altında yer alan 109 işte işveren yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştırılamaz. İşverenin bu noktadaki yükümlülüğü işyerinde mesleki eğitim alınması gereken işleri tespit etmek ve bu işlerde çalışacakların mesleki eğitim almalarını sağlamaktır