OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

OHSAS 18001 belgesi nin ayrı bir standart olarak yayınlanma gereği ve bunun kurumsal firmalar tarafından uygulanması ISO 9001 kalite yönetim sistemi temeline dayanmaktadır. ISO 9001 kalite belgesine sahip bir kuruluş dış müşteriyi tatmin etme yanında, iç müşterinin de (sosyal paydaşlar) tatminini öngörmesine rağmen, gerçek de kuruluşlarda tepe yöneticileri iç müşteriyi, yani, başka bir deyişle çalışanlarını genellikle ihmal etmektedir. Dolayısıyla, sağlıksız ve yetersiz güvenlik koşullarında çalışanlardan kaliteli ürün ve hizmet alınamayacağı çok açıktır. Bu sebeple çalşıma şartlarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gözetilmesi, kurallarının belirlenmesi ve sistematik hale getirilmesi için bu standart yayınlanmıştır.

OHSAS 18001’in Faydaları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001 sisteminin kurulumu aşağıdaki temel faydaları sağlar;

• Karlılığı arttırmak
• İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
• Motivasyon ve katılımı arttırmak
• Ulusal Yasa ve Dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
• Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
• Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti Aşamaları

İSG Yönetim Sisteminin kurulumu sırasında her bir müşterimize özel, onların ihtiyaçları, yapısı ve prosesleri ile ilgili kanuni gereksinimler gözönünde bulundurularak sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bahsedilen proje aşamaları genel akışı ifade eder. Kalitek’ten hizmet alma kararı verildiğinde size özel bir süreç belirlenecektir. İSG Yönetim Sisteminin kurulum aşamaları kısaca;

  • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
  • İSG ekibinin oluşturulması. Ekip pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve İSG Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi.
  • Temel İSG Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi. (Standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, risk analizi eğitimi, süreç iyileştirme araçları eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi)
  • Altyapı gereksinimlerinin analiz edilmesi, risk analizlerinin yaptırılması.
  • Standart gerekliliklerinin kuruma özel karşılanabilmesi için temel dokümantasyon hazırlanması ve kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan risklere göre gerekli tedbirlerin alınarak kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi.
  • Oluşturulan İSG Yönetim Sistemi dokümantasyonun onaylanarak uygulamaların başlatılması.
  • Uygulamalar sonucu ortaya çıkan revizyon ihtiyaçlarının gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması.
  • Akredite baş denetçi belgesine sahip eğitmenlerimiz tarafından iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
  • Danışmanlarımız nezareti de iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısının yapılması.
  • Kuruluş tarafından tercih edilen belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması ve başvurunun yapılması. Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması