İşyeri Ortam Ölçümü Nedir ?

Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel olarak etkileyen bir çok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 Ortam Toz Ölçümü

 Ortam Gürültü Ölçümü

 Ortam Titreşim Ölçümü

 Ortam Kimyasal Ölçümü

 Ortam Aydınlatma Ölçümü

 Ortam Termal Konfor Ölçümü

 Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

 Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

 Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü

⇒ Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

 Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

 Kişisel VOC Maruziyeti Ölçümü

İşyeri Ortam Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılır ?

İşyeri ortam ölçümlerinin hangi sıklıkla yani kaç yılda bir yapıldığı, iş güvenliği dünyası için belki de cevabı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Ortam ölçümlerinin kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir aralığı yoktur. Ne zaman, hangi alanlarda ve hangi sıklıkla yapılacağı ortam şartları ve çalışma düzenine göre farklılık gösterecektir.

Ortam ölçümlerinin kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir sıklığı yoktur.

YORUM YAZ