İşyeri Ortam Ölçümü Nedir ?

Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel olarak etkileyen bir çok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir.

Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

ortam ölçümü
ortam ölçümü

 

İşyeri ortam ölçümleri yapılmadan önce, bütün çalışanlar riskler hakkında bilgilendirilmelidir çünkü çalışanların bu ortamda maruz kalabileceği tehlikelerden haberdar olması, ölçümleri birlikte yürütmeyi kolaylaştırır. Öncelikle ölçümün amacından ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılmasından bahsedilmelidir. Ölçüm inceleme ve araştırmaların nelere dikkat edilerek yapıldığı, gerekli kontrol ölçüm incelemesinin nasıl yapılması gerektiği ve normal çalışma düzeni dışına çıkılmaması gerektiği konusunda bireyler bilgilendirilmelidir.

Test ve analizi yapan firmalar, tecrübeleri sayesinde bu tür konularda daha başarılı olabilir. İşyeri ortam ölçümü kullanım kılavuzu da kullanılarak yürütülür ve ortam ölçümleri sırasında kayıt formu hazırlanmalıdır. Gerekli raporlama da yapıldıktan sonra, hangi kategorilerin gerekli olduğuna karar verilmelidir. Bu kategoriden bazıları ise şunlardır: Ortam titreşim ölçümü, termal konfor ölçümü, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, sıcaklık ve hava akım hızı ölçümü, gürültü ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü, silika ölçümü, aerosol ölçümü, uçucu organik bileşik ölçümü, toksik ve zehirli gaz ölçümü, makine gürültü ölçümü.

 

ortam ölçümü
ortam ölçümü

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 Ortam Toz Ölçümü

 Ortam Gürültü Ölçümü

 Ortam Titreşim Ölçümü

 Ortam Kimyasal Ölçümü

 Ortam Aydınlatma Ölçümü

 Ortam Termal Konfor Ölçümü

 Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri

 

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

 Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

 Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü

⇒ Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

 Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

 Kişisel VOC Maruziyeti Ölçümü

İşyeri Ortam Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılır ?

İşyeri ortam ölçümlerinin hangi sıklıkla yani kaç yılda bir yapıldığı, iş güvenliği dünyası için belki de cevabı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Ortam ölçümlerinin kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir aralığı yoktur. Ne zaman, hangi alanlarda ve hangi sıklıkla yapılacağı ortam şartları ve çalışma düzenine göre farklılık gösterecektir.

Ortam ölçümlerinin kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir sıklığı yoktur.