paratoner kontrolü

Paratoner Kontrolü ve Raporlama

Paratoner Kontrolü

Paratoner: İnsanların yaşadıkları meskenleri ve sanayi tesislerini yıldırımdan korumaya yarayan, direkt olarak toprağa iletilmesini sağlayan bir cihazdır.
Yıldırım: Toprak ile bulut arasındaki elektrik yüklerinin çok hızlı şekilde yer değişmesi şeklinde tanımlanabilir.
Yüksek veya yüksekte bulunan binalar, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı iç ve dış koruma ile korunmalıdır.

Paratoner Çeşitleri ;

  • Aktif Paratoner, ( Taleplerde paratoner sayısı belirtilmelidir )
  • Faraday Kafesi, ( Taleplerde iniş iletkeni sayısı belirtilmelidir )
  • Franklin Çubuğu ( Taleplerde paratoner sayısı belirtilmelidir )
paratoner kontrolü
paratoner kontrolü

Radyoaktif Paratonerlerin kullanılması yasaklanmıştır. Bu sebeple Radyoaktif Paratoner bulunan işletmeler paratonerlerini değiştirmelidir.
Paratoner kontrolleri görsel ve ölçüm olarak iki bölümde yapılır. Paratoner Tesisat Kontrol ve Ölçümlerini, konularında uzman ve yetkin Elektrik Mühendislerimiz tarafından, teknolojiye en uygun cihazlar ile yapılmaktadır.
Paratoner kontrol periyodları, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda En Az 1 Defa
İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

 

PARATONER KONTROLÜNÜ ve ÖLÇÜMÜ KİMLER YAPABİLİR?

Paratoner topraklama ölçümü ve tesisat kontrolünü SMM Serbest Müşavir Mühendis Belgesine sahip Topraklamalar Yetkilendirme Belgeli Mühendisler ölçebilir. Yalnız ölçüm cihazının kalibrasyonlu olması gerekmektedir.


Paratoner Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu zorunlu mudur?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez Paratoner Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu zorunludur.

Paratoner Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu ne kadar sürede bir yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez Paratoner Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu yapılır. Önemli değişiklikler (işletme gerilimi, trafo yer ve gücü, güvenlik donanımları vb.) olması durumunda test ve kontrollerin yenilenmesi gereklidir.

Topraklayıcı etrafında yapılacak ve toprağın karakteristiğini etkileyecek yapısal değişiklikler (kazı, kanalizasyon, dolgu vb.) olması durumunda test ve kontrollerin yenilenmesi gereklidir. Elektrik tesisatını etkileyen türde oluşan iş kazaları ve/veya yangınlarda test ve kontrollerin yenilenmesi gereklidir.

paratoner kontrolü
paratoner kontrolü

Başlıca Paratoner Periyodik Kontrolleri :

  • Aktif Paratoner Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu
  • Faraday Kafesi Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu
  • Franklin Çubuğu Paratoner Ölçüm ve Periyodik Kontrol Raporu

Dış Yıldırımlık Tesisatı (Paratoner) periyodik muayenesi aşağıdaki hususlar içeriğinde yapılmaktadır :

 

paratoner kontrolü
paratoner kontrolü

1.Paratoner İzolasyon Düzeyinin Kontrolü

2.Direk sağlamlığı, çatı direği boyu ve mekanik şartlarının kontrolü

3.İniş iletkenlerinin paratonerle bağlantı noktaları, iletken kesitleri ve iletken güzergahının kontrolleri

4.Koruma borusu tesis edilip edilmediği, standartlardaki koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrolü

5.Test klemensinin konumu ve korunma düzeyinin kontrolleri

6.Tespit kroşelerinin malzeme cinsi ve aralarındaki mesafenin uygunluğunun kontrolü

7.İndirme iletkenlerinin topraklama sistemine bağlantısının kontrolü

8.Topraklama Geçiş Direncinin, TS EN 62305 standartları referans alınarak uygunluğunun kontrolü