Patlamadan korunma dokümanı hazırlama

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama

İşletmelerin sektörüne, kullandığı yanıcı-patlayıcı maddelerine ekipman ve makinelerine, çalışma koşul ve şartlarına, işin yapılış şekline göre patlayıcı ortam oluşturabilecek durumların tespit edilip patlayıcı ortamların belirlenmesi işlemlerinin bütünüdür.Bu çalışma proaktif bir yaklaşım gerektirir.

Avrupa Birliği ve Ulusal Mevzuatlara Göre İşverenden Yapılması İstenen Bu Çalışma;

 

1– Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini,

2– Patlamaya karşı alnın veya alınacak önlemleri,

3– Patlama bölgeleri,

4– Patlamaya karşı kullanılacak uyarı sistemleri ve korunma ekipmanlarını,

5– Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermelidir.

 

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikeleriden çalışanların sağlık ve güvenliği korunmak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003  tarih ve 25328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik kapsamında ( 10.Madde ) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir?
İşletmelerde üretim  kullanılan kimyasallarda  %5’ten fazla yanıcı madde ihtiva eden kimyasal varsa patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gerekmektedir. (Üretim Tesisleri,Lpg İstasyonları,Tekstil Fabrikaları,Benzin İstasyonları,Havalanları,Limanlar vb.)

Patlamadan Korunma Dökümanının Yasal Zorunluluğu Nedir?
Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitiminin Kişiye Kanımları Nelerdir?

Yasal mevzuat çercevesinde,Standartlara uygun Patlamadan korunma dökümanı hazırlmayı ögrenip,Sertifikanız ilede yeterliliği sağlamış olacaksınız.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama
Patlamadan korunma dokümanı hazırlama

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitim içeriği Nedir?
Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı ve Yükümlülükler
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölge (Zone) lerin BelirlenmesiZone Hesaplamaları

 1. Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma,
 2. Yanıcı Madde Kullanmamak
 3. Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası
 4. Zone 0, Zone 1, Zone 2;
 5. Zone 20, Zone 21, Zone 22
 6. Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü
 7. Eksproof Ekipman Kullanımı
 8. Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması
 9. Basınca Dayanıklı Yapı
 10. ATEX için Acil Durum Planı
 11. Acil durum planlarının yasaların güvenilirlik çerçevesinde ele alınması
 12. Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması
 13. Bilinen risk değerlendirmesi yöntemleri
 14. Hazırlanmış Patlamadan Korunma Dökümanları Üzerinde Çalışma ve örnek hazırlama ve tablo oluşturma