Periyodik Kontrol ve Ölçümler

İşletmelerde kullanılan çeşitli araçların, her türlü kaldırma işlemi yapan ekipmanların, basınçlı sistemlerin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı açısından düzenli olarak periyodik kontrol yapılması zorunludur. Bu kontroller İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne göre yapılmalıdır. Bu kontroller için yetkilendirilmiş çeşitli kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar kalite belgelerine sahiptir ve muayene için yetkilidirler. Firmalar yetki belgesine sahip olan firmalardan istediklerini seçerek hizmet alabilirler.

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

6331 sayılı kanunda belirtilmiş olan, işçi sağlığı ve iş güvenliği için, çalışan ekipmanların sağlık ve güvenlik şartları bakımından kontrollerinin yapılmasıdır. Bunun için Türkak akreditasyonu bulunan kuruluşları uluslararası standartlara uygun olarak kontrolleri yapmaktadır. Periyodik kontroller sırasında ekipmanlar ile ilgili uygunsuzluklar belirlendiğinde, eksikliklerin en hızlı şekilde tamamlanması, mal ve can güvenliği açısından önemlidir. Belirlenen eksiklikler giderildikten sonra ek kontroller yapılır ve tüm ekipman yeniden gözden geçirilir.

PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

İlgili yönetmelik gereği kontrol süreleri belirlenmektedir. Periyodik kontrol zaman aralığı belirtilmemiş ekipmanlar için, imalatçının belirlediği zaman aralıklarında bu işlem yapılmalıdır kontrolleri yapılmalıdır. İmalatçı tarafından da belirlenmiş bir süre bulunmadığında, çalışılan iş ortamının koşulları, ekipmanların kullanım oranı gibi faktörler göz önünde bulundurularak kontrol süreleri belirlenir. Kontrol süreleri yönetmelikte herhangi bir süre belirtilmesi yapılmadıysa bir yılı aşmamasına özen gösterilir.

YORUM YAZ
Please follow and like us:


WhatsApp'dan Yazın
Call Now ButtonHemen Teklif Al