Acil durum ve yangın tatbikatı

Acil Durum ve Yangın Tatbikatı

Acil Durum Ve Yangın Tatbikatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) c bendinde, “Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir, araç ve gereçleri sağlanarak eğitim ve tatbikatlar yaptırılır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır” ibaresi yer almaktadır.

Acil durum ve yangın tatbikatı
Acil durum ve yangın tatbikatı

Aynı zamanda 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği tüm işletmelerin ekiplerin oluşturularak yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının en az yılda 1 kez yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

Proeksper GRUP bünyesinde bulunan uzmanlarımız ile kanunların getirdiği hükümler kapsamında Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatlarını sektöre özgü binlerce firmanın yüzbinlerce çalışanına aralıksız vermeye devam etmektedir. Sizlere de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Daha fazlasını oku