exproof ekipman kontrolü

Exproof ekipman kontrolü

EXPROOF EKİPMAN PERİYODİK KONTROLÜ

Exproof ekipman kontrolü ; patlayıcı ortam meydana gelme ihtimali olan iş sahalarında,tehlike anında iş sahasında bulunan insanları uyarmak ve patlayıcı ortamın alev alma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlevi düşünüldüğünde, exproof ekipmanların periyodik kontrolü son derece hayati öneme sahiptir.
Exproof ekipmanların periyodik muayenesi ve denetim süreçlerinde, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)”, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” hükümleri
mevcuttur.
Firmamız, ilgili mevzuat kapsamında patlayıcı ortamlarda tesis ve işletmelerdeki exproof ekipmanların periyodik kontrol ve muayenesi işlemi konusunda hızlı çözümler sunmaktadır.

Daha fazlasını oku