Termal Konfor Ölçümleri

 

İşyerinde çalışanların sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

 

Termal Konfor Ölçümleri Neden Yaptırılmalı?


İşveren ve çalışanlar; kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığını hemen farkına varamaz. ancak bir süre geçtikten sonra termal konfor hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse; önce sıkıntı hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur.
İş kazalarının artmasına ve üretimin azalmasına bir başka deyişle verimin düşmesine sebep olmaktadır.

 

Hangi İşyerleri İçin Ekstra Önemlidir ?


Tabi ki her işyeri için yapılması gerekmektedir.

Dökümhaneler, haddehaneler, yüksek fırınlar, kazan daireleri, çimento ve kireç fabrikaları, ekmek fabrikaları ve fırınları, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, ısıl işlem üniteleri vb. iş yerleri sıcak çalışma şartlarının oluştuğu bölümlere sahip iş yerlerinde ölçülmesi hayati önem taşımaktadır. Yine güneş altında açık havada yapılan çalışmalar bu gruptadır.

 

Ölçüm Sonuçları


Sıcaklık ve Nem ölçümleri TS EN 27243 Sıcak Ortamlar – WBGT (Yaş – Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini kalkmış olup yerine TS EN ISO 7243 :2017 -Termal çevrenin ergonomisi – WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi standardı getirilmiştir.

TS EN ISO 7730 Orta dereceli termal ortamlar- Pmv ve ppd indislerinin tayini termal rahatlık için şartların belirlenmesi
17.07.2013  tarih ve 28710 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin yönetmeliğin  ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır.

 

Çalışan Optimum Sıcaklık Dışında Çalışırsa Neler Olabilir ?


 • işten çabuk Bıkma
 • Çabuk sinirlenme
 • Dikkatsizlik
 • Hata sayısında artış
 • Çalışmada randıman düşüklüğü
 • İş kazası sayısında artış
 • Vücutta su ve asit baz dengesinin bozulması (HASTALIKLARIN BAŞLAMASI)
 • Kan dolaşımının zorlanması
 • Yüksek düzeyde yorgunluk
 • İşten ayrılma

Ortam Isısı İle Hava Akım Hızı Arasında Durum Ne Olmalıdır ?

 • 19,0 -21.0 Derecede  0,5 m/sn
 • 19,5 – 21,5 Derece   0,2  m/sn
 • 21,5 – 23,5  Derece  0,1  m/sn
 • 23,5 – 25,0 Derece  1,0 m/sn

Çalışma Ortam Sıcaklığı İle Yapılan İş Arasında Durum Ne Olmalıdır?

 • Oturarak yapılan hafif el işleri   20 Derece
 • Ayakta yapılan ağır kol işleri   17 Derece
 • Çok ağır işler  de ise  15- 16 Derece olmalı.

Sıcaklık İle Performans Arasında Durum Ne Olmalıdır?

Aşırı ısı üretim üzerinde olumsuz etki yapar:

 • Isı 29 derece olursa performans %5 düşer.
 • Isı 30 derece olursa performans %10  düşer.
 • Isı 31 derece olursa performans %17 düşer.
 • Isı 32 derece olursa performans %30 düşer.

Ne Tür Tedbirler Alınabilir ?

Öncelikle ölçümlerinizi tamamlayıp, bu konuda dışarıdan destek alabilirsiniz.

 1. Uygun bir ısıtma ve soğutma sistemiyle işyerinin istenen düzeyde ısıtılması-soğutulması sağlanmalıdır.
 2. İşyerinin soğuk olması durumunda; uygun yerlere yerleştirilmiş çok sayıda ufak ısıtıcılardan yararlanılmalıdır. Isıtıcılar , havalandırma deliklerinden ve pencerelerden gelen havanın, içeride çalışanlara gelmeden önce ısıtılmasını sağlayacak biçimde yerleştirilmelidir.
 3. Fabrika daha kurulurken iyi bir yalıtıcı malzeme ile çatı ve kuzeye bakan duvar ile yalıtılmalıdır.
 4. Çalışanların üzerinde çalıştıkları yer döşemesi işe uygun olmalıdır.
 5. Çalışanlara işe uygun giysiler verilmelidir.
 6. Uygun bir havalandırma sistemi oluşturulmalıdır. Yerel aspirasyonla veya genel olarak yapılabilir.
 7. Mevsime uygun çalışanlara kişisel koruyucular temin edilmelidir.
 8. Sıcak cisimler düşük radyasyonlu maddelerle boyama veya kapama işlemi yapılmalıdır.
 9. Gerekirse çalışanlara koruyucu elbiseler verilmelidir.
 10. Radyant ısı için radyasyon siperi kullanılmalıdır.
 11. Gerekirse radyant ısıyı emen ve havalandırma yoluyla kontrol edilebilen konveksiyon ısısı cinsinden yayan ısı absorbsiyon siperleri kullanılmalıdır.
 12. Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça çalışana dışarıda ağır işler yaptırılmamalıdır.
 13. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler.
 14. Her bir saatlik çalışma için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır.
 15. Risk altındaki yetişkinler, yaşlı çalışanlar günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir.
 16. Ofis ortamında çalışanlar için güneş gören pencereler perde ya da benzeri güneşliklerle gölgelendirilmelidir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”