Tesisat Periyodik Kontrol ve Muayene

 

İş ekipmanlarının zaman içinde yıpranması ve aşınması büyük kazalara yol açabilen bir tehlike kaynağıdır. Patlayan kazanlar, devrilen veya halatı kopan vinçler, yüksekten düşen asansörler, elektrik çarpmaları, elektrikten kaynaklı yangınlar, yangın sırasında çalışmayan yangın söndürme tesisatları, yeterli ve uygun hava sağlamayan havalandırma tesisatları gibi bir çok nedenle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybetmekte veya sağlığı bozulmaktadır.  Bu nedenle tehlike oluşturabilecek iş ekipmanlarının,  periyodik kontrolleri yasal bir zorunluluktur.

Periyodik kontrollerin sağlıklı ve güvenilir olması için dikkat edilmesi gereken konuların öne çıkanları aşağıda sunulmaktadır:

 • Periyodik kontrol personeli yönetmelikte belirtilen ünvanlara sahip olmalıdır, ancak uygun ünvana sahip olmak tek başına yetersizdir. Ayrıca bu personel ilgili standartları ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını bilmeli, yaptığı işin öneminin farkında olmalıdır.
 • Personel gerçekleştirdiği kontrollerin sonuçları hakkında hiçbir mali ve idari baskıya veya teşvike uğramadan teknik ve yasal düzenlemelere göre karar verebilmelidir.
 • Kontrollerde uygun özellikte, sonuçların doğruluğu konusunda güven veren, kalibrasyonlu ölçü ekipmanları kullanılmalıdır.
 • Kontroller sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır.

Yangın tesisatı periyodik kontrolü

 

 • Periyodik kontroller işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesine uygun periyotlarda gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrol aralığı, yönetmelikte belirtilen bazı istisnalar dışında, en fazla 1 yıl olabilir. Örneğin yapı iskelelerinde 6 ay, taşınabilir gaz tüpleri için 3 yıl, sıvılaştırılmış gaz tankları (yeraltı ve yerüstü) için 10 yıl olabilir. Ancak güvenli çalışma için üreticinin belirlediği periyotlar, ekipmanların kullanım sıklığı, kullanım koşulları vb. şartlar göz önünde bulundurularak işyerinde yapılacak risk değerlendirmelerinde daha düşük periyotlar belirlenmesi gerekebilir.

Başlıca Tesisat Periyodik Kontrol ve İncelemeleri

 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrolü
 • Duman Dedektörleri Kontrolleri, Yangın Buton ve Siren Periyodik Kontrolü
 • Sulu Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü
 • Basınçlı Boru Tesisatları Periyodik Kontrolü
 • Motopomplar Periyodik Kontrolü
 • Yangın Pompa Dairesi Kontrolleri Periyodik Kontrolü
 • Yangın Söndürme Cihazları Periyodik Kontrolü
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü

Tesisat Periyodik Kontrolleri nasıl yapılır?

Tesisat iş yerlerinde tehlikeli arz eder. Bu konularda alanında uzman kişilerin periyodik kontrol yapması şarttır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen standart ve periyodik kontrol kriterlerine göre periyodik kontrol yapılması şarttır.

Tesisat periyodik kontrollerini kim yapar?

Tesisat periyodik kontrolünü, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ekipnet kayıt numarası bulunan mühendisleri/teknikerleri/yüksek teknikerleri/teknik öğretmenler tarafından yapılabilir.

Yangın tesisatı periyodik kontrolü

Herkesin bildiği gibi yangın var büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet verebilirler. Ancak binalarda çeşitli yangın tesisatları kurularak böyle kötü durumlar meydana gelmeden engellenebilmektedir. Yangın tesisatları yangın çıktıktan sonra itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar olan süre içerisinde yangını söndürmeye amaçlayan veya büyümesini engelleyen tesisatlardır.