Titreşim ölçümü

Titreşim ölçümü

Titreşim Ölçümü Nedir?

Titreşen yüzeyler ile direkt olarak temas edilen durumlarda çalışanların da vücudunun büyük bir bölümü titreyebilmektedir. Titreşim ölçümü de bu durumun daha rahat kontrol edilebilmesi adına yapılan bir çalışma türüdür. Yapılan çalışma sayesinde işyerinde bulunan titreşimli aletlerin veya ortamların sağlığa olan etkilerini de öğrenebiliriz.

Çevresel titreşimler Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanmaktadır.

Titreşim ölçümü
Titreşim ölçümü

Titreşimin hız cinsinden rms değeri yani belirli bir zaman aralığında ölçülen titreşim değerlerinin karelerinin ortalamasının karekökünü, yönetmelik çerçevesinde sınır değerlerin belirlendiği ölçüm parametresidir. Titreşimden etkilenme sınırları titreşimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda oluşturduğu hasarların başlama sınırlarındaki, titreşim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuş kriterleri ifade etmektedir.

Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 25. Maddesinde binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşim seviyeleri sınır değerleri belirlenmiştir. Buna göre,

Madde 25

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII‘de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır

Titreşim Ölçümü Neden Yapılmalı?

Öncelikle işyerinde çalışanların sağlıklı olduğundan emin olunabilmesi için titreşim ölçümü yapılması tavsiye edilmektedir. Aksi bir taktirde sürekli olarak titreşime maruz kalan çalışanların ciddi sağlık sorunları yaşadıklarına şahit olabiliriz. Özellikle de devamlı ve yüksek şiddetteki titreşime maruz kalan kişiler iç organlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirler.

Titreşim ölçümü
Titreşim ölçümü

Titreşime maruz kalan kişilerin yaşayabileceği rahatsızlıklar ise; damar sorunları, kemik ve eklem sorunları ve buna ek olarak da merkezi sinir sistemi sorunları olarak sıralanabilir. Sizler de tüm bu sorunları yaşanmaması için işyerinize titreşim ölçümü, bir diğer deyişle vibrasyon çalışması yaptırabilirsiniz.

Titreşimden Korunma Yolları Nelerdir?

Kişilerin sağlıklarını koruyabilmeleri adına özellikli yüksek şiddette ve devamlı olan titreşimden kendilerini korumaları gereklidir. Bunu yapabilmek için öncelikle doğru alet ve çalışma donanımı kullanılması gerekmektedir. Özellikle de ağır ve titreşen makineler kullanan kişilerin ilerleyen dönemlerde sağlık sorunu yaşamamaları için ara ara mola vermeleri tavsiye edilir.

Bu sayede titreyen vücudun kendisine gelmesini sağlayabilir ve bir nebze de olsa kendinizi koruyabilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilinçlenmek ve işyerinizde ortam ölçümü yaptırmak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.