Muayene kuruluşlarının akreditasyonunda referans alınan TS EN ISO/IEC 17020 standardının 1 Mart 2012 tarihinde revize edilmesine paralel olarak yeni standarda geçiş ile ilgili uluslararası ve Kurumumuzun politikaları aşağıda verilmektedir;

 

ISO/IEC 17020:2012 “Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Uygunluk Değerlendirme – Çeşitli Tipteki Muayene  Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler)”  standardı 1 Mart 2012 tarihinde yayınlanmış ve ISO/IEC 17020:1998 versiyonun iptal ederek yerini almıştır.

23 Ekim 2012 tarihinde Rio, Brezilya’da gerçekleştirilen 16. Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) Yıllık Genel Kurulunda, aşağıda orijinal hali görülen karar alınmış olup, buna göre;  “ISO/IEC 17020:2012 için standardın yayım tarihi itibarı ile 3 yıllık geçiş süreci belirlenmiş olup, bu süre 1 Mart 2015 tarihinde sona erecektir. 1 Mart 2015 tarihinden sonra ISO/IEC 17020:1998 versiyonuna göre akredite muayene kuruluşları ILAC düzenlemeleri altında tanınmayacaktır.”