Voc ölçümü

Voc ölçümü

VOC Ölçümü Nedir?

VOC ölçümü , bazı sektörlerde çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan bir ölçüm çeşididir.

Uçucu organik bileşikler (VOC), oda sıcaklığında kolayca buharlaşan, doğada veya sanayide yaygın olarak bulunan karbon bazlı tehlikeli bileşiklerdir. Halı, boya, temizlik malzemeleri, kozmetik, ilaç, üretimi yapan kimyasal tesislerin kapalı alanlarında VOC seviyesi çok yüksektir.

 

VOC ölçümü, bazı sektörlerde çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan bir ölçüm çeşididir.
Uçucu organik bileşikler (VOC), oda sıcaklığında kolayca buharlaşan, doğada veya sanayide yaygın olarak bulunan karbon bazlı tehlikeli bileşiklerdir. Halı, boya, temizlik malzemeleri, kozmetik, ilaç, üretimi yapan kimyasal tesislerin kapalı alanlarında VOC seviyesi çok yüksektir.
Günlük hayatımızda karşılaştığımız binlerce VOC çeşidi vardır; En yaygın örnekleri
Aseton
Benzen
Etilen glikol
Formaldehit
Metilen klorür
Perchloroethylene
Tolüen
Ksilen
Voc ölçümü
Voc ölçümü

 

VOC Ölçümü Nasıl Yapılır?

VOC ölçümü uzman kişiler tarafından kalibrasyonu periyodik olarak yapılan İyon Detektörleri ile yapılmaktadır. VOC ölçümünde aynı parka tüp ve pompa kullanılmaktadır.

Pompaya ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılmaktadır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun ölçümü yapılır. Ölçülen değer, basınç düzeltmeleri ve ortama ait sıcaklık hesaba katılarak sonuç tablosunda belirtilmektedir.

Çoğunlukla kullanılan iki çeşit VOC ölçüm cihazı bulunmaktadır;

 1. Alev İyonizasyon Algılama (Flame Ionisation Dedector)
 2. Foto İyonizasyın Algılama (Photo Ionisation Detection)

VOC ölçümü, maruziyet sınır konsantrasyonlarının ölçümleri için en uygun Foto İyonizasyon Algılama donanımlı araçlardır. Endüstriyel tesislerin ortak problemlerinden biri de kimyasal gaz ölçümlerinin giderilmesi için kullanılan teknoloji yöntemlerinden biridir.

 

Voc ölçümü
Voc ölçümü

VOC ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup iş yerinizi iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygunluğu açık bir şekilde belirtilmektedir. Hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve sorunsuz denetimler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Sektörde VOC Ölçümü Önemlidir?

 • Solvent üreticileri
 • Boya endüstrisi ve boyahaneler
 • PET ve PET film üreticileri
 • Ambalaj sanayi
 • Laminasyon ve matbaa yapan sanayi kuruluşları
 • Boyama ve teneke kaplama tesisleri
 • Bobin kaplama
 • Eczacılık ürünlerinin üretildiği tesisler
 • Metal geri dönüşümü ve metal endüstrisi yapan yerler
 • Yüzey temizleyici üreticiler
 • Plastik geri dönüşüm ve plastik endüstrisi yapan tesisler

Gibi sektörlerde VOC ölçümü, fazlası ile önemlidir. VOC ölçümünde kullanılan cihazlar ise gaz detektörü aracılığı ile ölçülmektedir. Cihazın yüksek nem, yüksek sıcaklık ve güçlü sarsıntı kaynağı yakınında muhafaza edilmesinden kaçınılmalıdır. Cihaz direkt güneş ışığı ve aşındırıcı kimyasal veya bu kimyasalların etkilerine maruz bırakılmamalıdır.

VOC’ların, çevre ve insan sağlığına verdiği zararlardan dolayı, ürünlerin üretiminde, özellikle kapalı ortamlarda kullanımına yönelik ürünlerde, yasal düzenlemelere uyulması gerekmektedir.Uçucu organik bileşenler, yer seviyesindeki ozonun oluşumunda ciddi zararlara yol açmaktadır.

 Ayrıca insanlarda sürekli devamlılık gösteren hastalıklara, kanser, solunum sistemi hastalıkları (KOAH), baş ağrısı, yorgunluk ve deri ve göz tahrişi gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır.

İnsanlar günün büyük bir bölümünü ev veya ofis gibi kapalı ortamlarda geçirdikleri için, VOC’lere bu ortamlarda  sürekli olarak maruz kalınması, bina sendromu adı verilen bir rahatsızlığın meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu ortamlarda duvar kaplamaları, yeni mobilyalar, VOC içeren gaz salınımına neden olan fotokopi makineleri ve benzeri ofis cihazları uçucu organik maddelerin kaynağı olmakla beraber İyi tasarlanmış klima ve havalandırma sistemleri, kapalı ortamlardaki VOC emisyon miktarlarının düşmesinde etkili olmaktadır.

Uzun süreli uçucu organik maddelere maruz kalınması durumunda kanser riskinin arttığına yönelik kanıtlar bulunmaktadır.Doğaya yayılan uçucu organik bileşiklerde toprağa ve yüzey sularına karışmaktadır. Havaya karışan VOC’ler hava kirliliğinin fazlalaşmasının en temel nedenidir. Yapraklı bitkilerin bu yüzden çok fazla zarar gördüğü gözlenmektedir. İnsanların solunum sistemi bu nedenle tahriş olmaktadır.Ülkemizde, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde uyumlaştırma çalışmaları sırasında, bu yönde çıkarılan direktifler de mevcut yasal düzenlemelerimiz arasına katılmıştır.