Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab)

Avrupa’da 2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve AB üyesi tüm ülkeleri kapsayan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) ülkemizde 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanmış ve eski yönetmelik böylelikle yürürlükten kalkmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; üretilen tüm yapı malzemelerinin standartlarını belirlemek, CE işaretinin uygulanması ve bu malzemelerin satışıyla ilgili kuralları belirlemektir. Bu yönetmelikte önceki yönetmeliklere göre kurallar ve çerçevesi daha kesin belirtilmiş, ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Yapı malzemeleri üreticileri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca üretimlerini yapmakla yükümlüdürler. Üretici yönetmelik şartlarına uygunluğu kontrolle görevli bir yetkili atayabilir. Bu yetkili, uygunluk performansı sonucunu içeren belgeleri saklamakla yükümlüdür. Bu dosyaları gerektiğinde ilgili Bakanlığa, AB yetkili kurumlarına sunma şartı bulunmaktadır. Yetkili kişi, ürünlerin oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak ve uygulanması gereken prosedürleri harekete geçirmekle de yükümlüdür.

Yönetmelikte ithalatçının ve dağıtıcının yükümlülükleri de ayrı ayrı belirtilmiştir.

Yapı malzemeleri yönetmeliğinin uygulanmasını denetleyen kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlar yetkin, belgeli ve uzman kişilerden oluşan kurumlardır. Bu kurumlar performans beyanı düzenlemekle yükümlüdürler.

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

 

Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB)’nin getirdiği değişiklik ve yenilikler şu şekildedir:

1- Yapı Malzemeleri Direktifi kaldırılmış yerine Yapı Malzemeleri Tüzüğü getirilmiştir.

2- Uygunluk Teyidi ifadesi kaldırılmış bunun yerine Performans Değişmezliği kavramı konmuştur.

3- Uygunluk Teyit Sistemleri yerine Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri getirilmiştir.

4- Uygunluk Beyanı kaldırılmış, Performans Beyanı kullanılmaya başlanmıştır.

5- 6 Temel Gerek (mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık, çevre, kullanım emniyeti, gürültüye karşı önlem, enerjiden tasarruf)’te bazı düzenlemeler yapılarak 7. madde olarak “doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı” eklenmiştir.

6- İmalatçı yerine İmalatçı, İthalatçı, Yetkili Temsilci, Dağıtıcı getirilmiştir. Böylelikle İmalatçının yükümlülükleri hafiflemiştir.

7- Ürün İrtibat Noktası kavramı getirilmiştir.

8- Avrupa Teknik Onayı yerine Avrupa Teknik Değerlendirmesi kullanılmaya başlanmıştır.

9- Teknik Onay Kuruluşu yerine onay kurumu özelliğinin yanı sıra değerlendirme özelliği de eklenmiş ve Teknik Değerlendirme Kuruluşu’nun görev alması belirlenmiştir.

 

YORUM YAZ
Please follow and like us:
WhatsApp'dan Yazın
Call Now ButtonHemen Teklif Al