elektrik tesisatı kontrolü

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri / Periyodik Muayeneleri

Elektrik tesisatı kontrolü

Elektrik tesisatında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çarpılma sonucu ölüm ve yaralanmalar ve yangınlar meydana gelmektedir. Elektrik tesisatının tasarımı kadar, kullanıma başladıktan sonra periyodik kontrolü de tesislerin güvenliği için hayati önem arz etmektedir.

Bir tesisin elektrik tesisatında kullanım sırasında ortaya çıkabilecek kazalar mal ve can kaybı ile sonuçlanabilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yılda en az bir kere yapılması yasal zorunluluktur. Herhangi bir tesiste her türlü elektrik tertibatını kapsayan elektrik tesisatlarındaki sorunlar tesislerde en önemli tehlike kaynaklarından biridir.

 

elektrik tesisatı kontrolü
elektrik tesisatı kontrolü

 

Elektrik tesisatı periyodik muayenesi, ilgili yönetmelik kapsamında iş yerine, tesise, fabrikaya ya da bir imalathaneye ait olan elektrik tesisatının ve elektrik tesisatı ile ilgili diğer parçalara uygulanan testlerdir.

Elektrik tesisatı kontrolü , yaşamsal öneme sahip olan elektrik sistemlerinin güvenliğini ve sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir süreçtir. Bu muayene, elektrik tesisatının doğru bir şekilde kurulduğunu, güncel standartlara uygun olduğunu ve güvenli bir şekilde işlediğini doğrulamayı hedefler.

Profesyonel bir muayene uzmanı, tesisatın bileşenlerini ve kablolarını dikkatlice inceler, elektrik panosunu kontrol eder ve topraklama sistemini değerlendirir. Ayrıca, koruyucu cihazların doğru şekilde çalıştığından emin olur ve izolasyonun yeterli olduğunu kontrol eder.

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü, elektrik arızaları, yangınlar ve diğer güvenlik risklerinin önlenmesine yardımcı olarak, tesisatın düzenli bakımını ve güvenliğini sağlayarak yaşam alanlarımızı daha güvenli hale getirir. Bu nedenle, elektrik tesisatının periyodik olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde onarılması, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli bir adımdır.

 

Hangi Periyotla Muayene Yaptırmalıyım?

İlgili standartlarda öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile bu kontrollerin yıllık olarak yaptırılması yasal zorunluk haline gelmiştir.

Proeksper Elektrik Mühendislerinden oluşan uzman ve yetkili muayene personeli ekibi ile ilgili yönetmelik ve standartların tüm şartlarını karşılayarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız mühendislerimiz işletmelerde üçüncü bir göz olarak ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmekte ve ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.

 

elektrik tesisatı kontrolü
elektrik tesisatı kontrolü

Elektrik Tesisatı Periyodik kontrolleri zorunlu mudur?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez Elektrik Tesisatı periyodik kontrolü zorunludur.

Elektrik Tesisatı Periyodik kontrolleri ne kadar sürede bir yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez Elektrik Tesisatı periyodik kontrolü yapılır. Önemli değişiklikler (işletme gerilimi, trafo yer ve gücü, güvenlik donanımları vb.) olması durumunda test ve kontrollerin yenilenmesi gereklidir.

Topraklayıcı etrafında yapılacak ve toprağın karakteristiğini etkileyecek yapısal değişiklikler (kazı, kanalizasyon, dolgu vb.) olması durumunda test ve kontrollerin yenilenmesi gereklidir. Elektrik tesisatını etkileyen türde oluşan iş kazaları ve/veya yangınlarda test ve kontrollerin yenilenmesi gereklidir.

elektrik tesisatı kontrolü
elektrik tesisatı kontrolü

 

İşyerinizde elektrik kaynaklı oluşabilecek sorunlara örnek verelim;

Elektrik tesisat muayene yapılmayan tesisatlarda Yıldırım düşmesi sonucunda yangın, makine techizat arızası, yaralanma, ölüm. Kısa devre sonucunda kablolar veya kesicilerden başlayarak tüm işletmeye yayılan yangınlar.

Çalışanların elektrik akımına kapılması yaralanması ve ölümü.
Örnekler daha da artırılabilir. Önemli olan sorunları tespit ederek önlem almaktır.