Havalandırma tesisatı kontrolü

Havalandırma tesisatı kontrolü

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma tesisatı, kapalı alanlardaki hava değişiminin sağlanmasını sağlayan sistemdir. Bu tesisatın çalışması ve temizliği ise son derece önemlidir. Kirli bir havalandırma tesisatı, havalandırdığı alandaki kişilerin ciğerlerine zarar verecek maddeler barındırır. Hiç çalışmaması durumunda ise hava değişikliği yaşanmadığı için kullanım amacına göre zorluk çıkarır. Bu nedenle havalandırma tesisatı kontrolü yapılarak havalandırmaların durumu değerlendirilmelidir.

Günümüzde çalışma ortamındaki konfor ve zararlı havanın tahliyesi büyük önem arz etmektedir. İş güvenliğine verilen önemin artmasıyla birlikte termal ve iç konfora, rahat çalışma ortamına verilen önem de artmıştır. Havalandırma ve klima tesisatları hemen hemen her işletmede var olmakta olup çalışma şartlarına göre farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin bir ofiste ısıtma soğutma işlevi görürken, bir boya fabrikasında tepkime sonucu çıkan zararlı gazların tahliyesinde kullanılabilir.

Havalandırma ve klima tesisatı, çalışanların sıcak ve soğuk hava koşullarından etkilenmemesi, zehirli gaz solumaması, hava akışından oluşabilecek her türlü etkiden korunmasını sağlayan bir sistemdir. Bu yüzden havalandırma ve klima tesisatının periyodik kontrolü uzman ekipler tarafından yapılmalı ve doğru hesaplamalarla bu sistemin yeterliliği değerlendirilmelidir.

Havalandırma tesisatı kontrolü
Havalandırma tesisatı kontrolü

Konutlar, otoparklar, okullar, laboratuvarlar, büyük ve ticari mutfaklar, ana okullar ve yuvalar, hastaneler, üniversite, toplantı salonları, gösteri ve spor salonları, olimpik havuzlar, konser ve tiyatro salonları, sergi ve fuar alanları, alışveriş merkezleri, mağazalar, süpermarketler, ofis ve oteller, fabrikalar ve imalathaneler, atölyeler, marangoz ve kalıphaneler gibi birçok yerde kullanılır. Yani özetle; havalandırma ve klima tesisatı solunması zararlı gazlar bulunan ve insan yoğunluğu olan her alanda kullanılıyor.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü / Muayenesi için yapılması gerekenler aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

  • İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması ve taze havanın sağlanması için uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.
  • Kalibrasyonlu cihazlarla havalandırma sisteminin sağladığı hava menfezlerden ölçülerek ortama sağladığı debinin hesaplanması ile projede olması gereken debi ile karşılaştırılarak proje uygunluk değerlendirilmesi yapılır.
  • İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Havalandırma ve İklimlendirme sisteminin en az yılda 1 defa periyodik kontrolleri projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılmasını belirtir.
Havalandırma tesisatı kontrolü
Havalandırma tesisatı kontrolü

PERİYODİK KONTROLLERİ NE ZAMAN YAPTIRMAK GEREKİR?

● “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” İkinci Bölüm madde 7’de ve EK – III de iş Ekipmanlarının kontrolü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

● Madde 7 İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

● EK – III Bölümünün 2. Maddesinde  Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 de belirtilmiştir.