İş hijyeni ölçümü

İş hijyeni ölçümü

iş hijyeni ölçümü, Test ve Analizleri

 

iş hijyeni ölçümü  Test ve Analizi kısaca neydi? Çalışanların sağlığını kısa veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdi.

İş Hijyeni Ölçüm faaliyetleri meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

İş hijyeni ölçümü , Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik madde 18 ve madde 21 gereği:

Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarlar yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte başvuru yaparlar. Belge başvuru dosyaları İSGÜM tarafından değerlendirilerek eksik belge tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara, inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir termin (iş tamamlama) planı hazırlatılır.

 

İş hijyeni ölçümü
İş hijyeni ölçümü

Termin planının hazırlanmasından sonra bir aydan üç aya kadar süre verilerek eksiklikler giderilir. Başvuru dosyası tam olan veya tespit edilen eksiklikleri tamamlamış olan laboratuvara en geç 30 iş günü içerisinde yerinde incelemeye gidilir. Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle laboratuvarların dosya aşamasında tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için maksimum 3 ay süre verilmekte ve bu süre zarfında laboratuvarın eksiklerini tamamlaması beklenmektedir.

3 ay süre sonunda laboratuvar bazında eksiklikler devam ederse dosya başvuru ücreti iade edilmeksizin iade edilir. Parametre bazında eksiklik giderilememesi durumunda (başvuru yapılan parametrede akreditasyonun sağlanmaması, metot validasyon ve ölçüm belirsizliği raporları ve deney talimatlarının olmaması vb.) ilgili parametre kapsam dışında bırakılır ve o parametre ile ilgili bir yerinde inceleme çalışması yapılmaz.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ HANGİ PERİYOTLARDA YAPILMALI?

İşyeri Ortam ölçümleri,

  • az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir,
  • tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir,
  • çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir yapılır.

İşyerlerinde oluşabilecek işyeri ortamı ve/veya kişisel maruziyetinde bir değişiklik oluştuğu durumlarda yapılacak risk değerlendirmesine göre ilgili süreler beklenmeden değişikliğin oluştuğu işyeri bölümlerinde veya tamamında ölçümler tekrarlanır.

 

İş hijyeni ölçümü
İş hijyeni ölçümü

 

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİNİ YAPTIRMA SORUMLULUĞU KİME AİTTİR?

 İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin gereğince işyeri ortam ölçümlerini yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İşyeri ortam ölçümlerinin eksik yapılması halinde doğacak iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumlu tutulur.

 

 

İş Hijyeni Ölçümünü Ne Zaman Yapılır?

Peki ne zaman yaptırılacak bu ölçümler, Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının durumu ortam ve kişisel maruziyet ölçümü ile tespit edilir.

Diğer taraftan yenilemeye baktığımızda ise İş Hijyeni Ölçümlerinin tekrar edilmesiyle ilgili belirlenmiş bir periyodun olmadığını görüyoruz. Yönetmelikte ölçümlerin tekrar edilmesi gereken durumlara bakmamız gerekirse .

İş hijyeni ölçümü
İş hijyeni ölçümü

 

  • İlki işyeri ortamında ya da kişisel maruziyet düzeyinde bir değişiklik olursa şayet ölçümler yenilenebileceğini söylüyor.
  • İkinci durum ise işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde de İş ölçümlerin tekrarlanabileceği belirtilmiştir.
  • Üçüncü durum ise dış denetimlerde istenmesi halinde yenilenebileceği ifade edilmiştir.

 

Genel Olarak Ölçümler

Dünyada ve ülkemizde, sanayinin gelişmesi ve makineleşmenin artmasıyla beraber birçok sağlık ve güvenlik riski de ortaya çıkmıştır. Çalışanlar fiziksel ve kimyasal etkenlere maruz kalmaktadır. Burada bunların başlıcalarına değinmeye çalıştım.

Genel olarak bu riskler kaynağında yok edilebiliyorsa kaynağında yok edilmeli ya da sınırlandırılmalı. Edilemediği durumlarda ise kişisel  koruyucu donanımlar tercih edilmelidir.