kompresör kontrolü

Kompresör kontrolü

Kompresör kontrolü

Kompresör periyodik kontrolünde esas hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerekmektedir. İş ekipmanının hidrostatik test yapılamadığı zamanlarda tahribatsız muayene yöntemi uygulanmaktadır.

Kompresör kontrolü yapılmadığı zaman yüksek basınçta ya da herhangi bir dış etkide patlama riskine sahiptir. Tesislerde kompresör için 4 tarafı ve üst kısmı çevrilmiş bir oda istenmektedir. Bu tel çit, duvar vs. olabilir. Buradaki amaç herhangi bir patlama anında oluşan yüksek basıncı oda içerisinde sönümlemek. Sizler de kompresör periyodik kontrollerinizde bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Proeksper mühendislik alanında uzman mühendisleri ile sizlere en doğru ve kaliteli periyodik kontrolleri gerçekleştirecektir.

 

Kompresör kontrolü
Kompresör kontrolü

KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROL

Kompresörlerin mekanik aksamları, sürekli hareket halinde olduğu için zamanla bakımlarının yapılmasını gerektirmektedirler. Özellikle vidalı kompresörlerde bakım yapmak, kompresörünüzün verimini arttırır ve kullanım ömrünü uzatır. Kompresör bakım periyotları nelerdir? Pistonlu kompresörde hangi yağ kullanılır? Kompresör bakımı nasıl yapılır? vb soruların cevabı kompresör modeline ve koşullara göre değişir. Değişmeyen nokta ise kompresör bakımının uzman personel tarafından orijinal yedek parçalarla yapılması gerektiğidir. 

Kompresör Periyodik Kontrol Nedir? Nasıl Yapılır?

Kompresör periyodik kontrol, yasalar ile zorunlu kılınmış olan bir husustur. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ışığında rahatlıkla anlaşılabilecek olan bu hüküm gereğince kendisine yetki verilmiş olan bir kimsenin bu kontrol işlemini icra etmesi lazımdır.

Kompresör basınçlı ekipman olduğu için iş yerlerinde tehlike arz edebilen aletlerdir. Bu konularda alanında uzman kişilerin periyodik kontrol yapması şarttır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen standart ve periyodik kontrol kriterlerine göre periyodik kontrol yapılması şarttır. Kompresör periyodik kontrollerinde öncelikle ekipmanın görsel ve işlevsel kontrolleri yapılır ardından yönetmelikte belirtilen hidrostatik testi gerçekleştirilir.

Kompresör periyodik kontrollerini kim yapar?

Kompresör periyodik kontrolünü, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ekipnet kayıt numarası bulunan makine, metalürji malzeme mühendisleri/teknikerleri/yüksek teknikerleri/teknik öğretmenler tarafından yapılabilir. 

Kompresör periyodik kontrolleri zorunlu mudur?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez Kompresör periyodik kontrolü zorunludur.

kompresör kontrolü
kompresör kontrolü

Kompresör periyodik kontrolleri ne kadar sürede bir yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kez Kompresör periyodik kontrolü yapılır. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi durumlarında sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla Periyodik Kontrol zamanı gelmeden yeniden yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Muayenesi Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Kompresör denetimi ve kontrolü sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; “hafif kusurlu” veya “ağır kusurlu” olmak üzere incelenen kontrol kriterleri o ekipmanının kullanımının “GÜVENLİ” mi yoksa “SAKINCALI” mı olduğunu belirlemektedir.

Yapılan tespitler sonucu eğer ağır kusurlu bir durum olmaması halinde, Kontrolü yapılan Kompresör için, inceleme kriterlerine sürekli uyması şartı ile bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması “GÜVENLİDİR” şeklinde bir rapor düzenlenir.

Yapılan incelemelerde ağır kusurlu sayılan bir kritik inceleme maddesinde uygunsuzluk olması halinde ise, Kontrolü yapılan Kompresör için, inceleme kriterlerine sürekli uyması şartı ile bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması “SAKINCALIDIR” şeklinde bir rapor düzenlenir.