Raf statik analizi

Raf statik analizi

Rafların Statik Analizi ve Periyodik Kontrolleri

Raf statik analizi , rafların taşıyabileceği maksimum yükü ve rafların yüklenme sonucu hangi noktadan maksimum deformasyona uğrayacağını belirten bir analizdir. Raf statik analizi için, teknolojinin gelişmesiyle üretilen çeşitli bilgisayar programlarından birebir tasarlanan raflara, sanal yükler (kuvvetler) uygulayarak, raf yatay taşıyıcısında (travers profili) meydana gelen sehim miktarından, raf dikey taşıyıcısının dayanımından, rafın her bir kompartımanında ne kadar yük taşıyabileceği hesaplanmaktadır.

Endüstriyel raf sistemleri, depo ve tüm istifleme gereken yerlerde en verimli depolama şekli sunmaktadır. Depolama istek ve çeşidine göre de endüstriyel rafların kurulum ve çeşidi değişmektedir.

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturarak, deponun maksimum alan ile kullanımını sağlayan konstrüksiyonlardır. Rafların muayene edilmesi, iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartlardan biridir.

Raflar da diğer iş ekipmanları gibi:

• Amaca uygun olmalı

• Uygun imalat yöntemleri ile üretilmiş olmalı

• Dayanım açısından uygun olmalı

• Tüm güvenlik önlemleri alınmalı

• İşletme aşaması kontrolü yapılmalıdır.

İstiflemede emniyetin sağlanmasının en temel kuralı depodaki yüklerin düz bir zemine yerleştirilmesi ve alttaki yükün ya da rafın ölçülerini tehlikeli biçimde aşmamasıdır. İstifleme emniyetine ilişkin depolarda kullanılması gereken emniyet kontrol listelerinin hazırlanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Raf statik analizi
Raf statik analizi

Yapılan lt faaliyetler:

1. Rafların bilgisayar destekli statik analizi ve kapasite tayini

2. Rafların periyodik kontrolü

Mevcut ya da yeni kurulacak raf sistemlerinizin TS EN 15635 standardı ve İş Sağlığı & İş Güvenliği Yönetmelikleri gereği Belirlenmemiş ise, kapasite tayinlerinin yapılması ve yılda en az 1 kere periyodik muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Depo Raf Sistemleri Analizi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Raf sistemleri analizi, mevcut raf sistemlerinin performansını ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu analiz, mevcut raf sistemlerinin işleyişini ve potansiyel sorunları belirlemeye yöneliktir ve geliştirme fırsatlarına odaklanır. Raf sistemleri analizinin genel adımları:

  1. Veri Toplama: İlk adım, mevcut raf sistemlerine ilişkin verilerin toplanmasıdır. Bu, mevcut raf konfigürasyonu, yük kapasitesi, ürün çeşitliliği, kullanılan malzemeler, yükseklikler, koridor düzeni, güvenlik önlemleri gibi bilgilerin belirlenmesini içerir. Bu veriler, analizin temelini oluşturur.
  2. Performans Değerlendirmesi: Mevcut raf sistemlerinin performansını değerlendirmek için veriler kullanılır. Bu değerlendirme, raf sisteminin depolama kapasitesi, erişilebilirlik, kullanım verimliliği, yük taşıma kapasitesi, güvenlik düzenlemeleri ve iş akışı gibi alanlarda gerçekleştirilir. Bu adım, raf sistemlerinin mevcut durumunu anlamak için önemlidir.
  3. Potansiyel Sorunların Belirlenmesi: Raf sistemleri analizi, potansiyel sorunları tespit etmeyi amaçlar. Bu, hasarlı veya zayıf parçaları, eğilmiş raf dikmelerini, gevşek bağlantıları, yetersiz güvenlik önlemlerini ve diğer potansiyel riskleri içerir. Potansiyel sorunlar belirlendikten sonra, gerekli önlemler alınabilir.
  4. İyileştirme Fırsatlarının Belirlenmesi: Analiz süreci, mevcut raf sistemlerinin geliştirme fırsatlarını belirlemeyi içerir. Bu, depolama kapasitesinin artırılması, erişilebilirliğin iyileştirilmesi, iş akışının optimize edilmesi ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gibi iyileştirmeleri içerebilir. Bu adım, raf sistemlerinin verimliliğini artırmak için stratejik planlamaya odaklanır.
  5. Öneriler ve Raporlama: Analiz sonuçlarına dayanarak, raf sistemleri analizi raporu hazırlanır ve öneriler sunulur. Bu rapor, mevcut durumun bir özetini, belirlenen sorunları, iyileştirme fırsatlarını ve önerilen çözümleri içerir. Bu rapor, raf sistemlerinin yönetimi ve geliştirilmesi için bir rehber sağlar.