işyeri ortam ölçümü

İşyeri Ortam Ölçümleri

NİÇİN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR?

İş sağlığı ve güvenilirliği konusu işletmelerin lüzumlu hallerde işyeri ortam ölçümleri yaptırması gerekli olmuştur. İşyerinde çalışanları bölgede gereğinde kısımdan az gereğinden çoğunluğu olan etkenlerden güvenliğini sağlamak işverenin vazifesidir. Bu da yalnız işyeri bölge ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma alanında maruz kalabileceği tehlikelerin saptanmasına yönelik çalışmaların yapılması konusu ile ilgili mecburi tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte de açıkça ifade edildiği gibi işverenler, işyeri bölgelerin standartlara müsait duruma getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptımakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İş Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin tespit edilmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını gerekli koşmaktadır. Bu tehlikeler, bölgede tespit edilen yabancı maddelerin çoğunluğundan ya da eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi neticesinde maddelerin uygun olmadığı gözle belirlenemediği hallerde, bölge ölçümleri gerçekleştirmek lazım olur. Proeksper, bölge ölçümleri konusu ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumu doğrulusunda tecrübe laboratuvarı olarak ve Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı doğrulusunda İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?
Proeksper Laboratuvari tüm bölge ölçüm konusu ile ilgili akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Ölçümler, çalışma alanı ve şahsi maruziyet olarak İkiye ayrılır. Çalışma bölge ölçümleri, bölge’nin çapındaki iş hijyenini öneme alırken, şahsi maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek faktöre maruz kaldığı belirler.

Akredite olduğumuz ölçümleri aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma Ortamı Ölçümleri
Ortam Toz Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü
Ortam Termal Konfor Ölçümü
Ortam VOC Ölçümleri
Bireysel Maruziyet Ölçümleri
Bireysel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Bireysel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Bireysel Gaz Maruziyeti Ölçümü
Bireysel Toz Maruziyeti Ölçümü
Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Bireysel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

İSG İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ İSTANBUL

Proeksper ölçüm Laboratuvarı olarak 2012 senesinde Türkiye’nin ilk iş hijyeni laboratuvarlarından biri olarak yetkilendirildik. Laboratuvarımız İstanbul da bulunuyor olup şimdiye kadar Türkiye’nin her yerinden (Van ve Hakkari dahil) detaylı işyeri ortam ölçümleri yaptık. Uzman Makine ve Elektrik mühendisi kadromuzla en nitelikli hizmeti almanız için, firmanızdaki aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümleri en titiz biçimde gerçekleştirmek için durmadan çalışıyor ve kullandığımız teknolojileri geliştiriyoruz.