İş makinesi kontrolü

İş makinesi kontrolü

İş Makineleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş Ekipmanlarinin Kullaniminda Sağlik ve Güvenlik ŞartlariYönetmeliği’nde iş ekipmanı: “işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” şeklinde tanımlanmış ve iş veren tarafından risk oluşturacak ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir. iş makinesi kontrolü statik, dinamik ve fonksiyon testleri yapılır. Genel olarak yürüyüş grubu, kumanda grubu, fren, sınırlayıcı, emniyet donanımları, bağlantı elemanları ve yapısal durumları kontrol edilir.

 

İş makinesi kontrolü
İş makinesi kontrolü

 

Periyodik kontrol, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş yerleri ve atölyelerde yapılması zorunlu olan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

Daha fazlasını oku